Pozostali, 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars - L490 po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

GA DEN HLA GYAY
GÖN GYI TUG KAR NE
RAB KAR SHO SAR
PUNG DRAY CHU TZIN TSER
CHÖ KYI GYELPO
KÜN KYEN LOZANG DRAG
SE DANG CHE PA
NE DIR SHEG SU SÖL

From the heart of the Lord of the Ganden devas emerges a brilliant white cloud, like a great mass of fresh yogurt. Atop sits Tsong Khapa, all-knowing King of Dharma. We request your coming to this place along with your great disciples.DÜN GYI NAM KAR
SENG TRI PE DAY TENG
JETSÜN LAMA
GYE PAY TZUM KAR CHEN
DAG LO DE PAY
SÖNAM ZHING CHOG TU
TEN PA GYE CHIR
KEL GYAR ZHUG SU SÖL

My Lord Guru is seated before me on a lionthrone, lotus and moon cushion. His white face smiles blissfully. Please remain many eons and serve as the supreme merit field for the growth of my mind of faith, and for the increase of Lord Buddha's teachings.SHE JAY KYÖN KÜN
JEL WAY LO DRÖ TUG
KELSANG NA WAY
GYEN GYUR LEG SHE SUNG
DRAG PAY PEL GYI
HLA MER DZE PAY KU
TONG TÖ DREN PAY
DÖN DEN LA CHAG TSEL

Your omniscient wisdom-mind encompasses all that is existent. Your speech is a profound teaching which ornaments the ear of the fortunate. Your body's beautiful radiance evokes wondrous admiration. I prostrate to you Lama Tsong Khapa, whom merely viewing, hearing or contemplating earns one great merit.YI ONG CHÖ YÖN
NA TSOG ME TOG DANG
DRI SHIM DUG PÖ
NANG SEL DRI CHAB SOG
NGÖ SHAM YI TRUL
CHÖ TRIN GYATSO DI
SONAM ZHING CHOG
KYE LA CHÖ PAR BUL

I present to you, supreme field of merit, Tsong Khapa, delightful offerings: pure sweet water, various flowers, fragrant incense, butterlamps, perfumes and more, both physical and mental offerings, vast as the clouds and wide as the ocean.


DAG GI TOG ME
DÜ NE SAG PA YI
LÜ NGAG YI KYI
DIG PA CHI GYI DANG
KYEPAR DOM PA
SUM GYI MI TÜN CHOG
NYING NE GYÖ PE
DRAG PÖ SO SOR SHAG

The unwholesome actions of body, speech and mind, I have accumulated since time without beginning, especially actions contrary to my three vows, (Vinaya, Bodhisattva, Vajrayana), I regret extremely from the depths of my heart, and reveal each and every such action.


NYIG MAY DÜ DIR
MANG TO DRUB LA TSÖN
CHÖ GYE PANG PAY
DEL JOR DÖN YÖ JE
GÖN PO KYÖ KYI
LAB CHEN TZE PA LA
DAG CHAG SAM PA
TAG PE YI RANG NGO

We totally rejoice in your magnificent achievements, my Lord, you strove for knowledge and realization, abandoned the eight worldly concerns and made the most meaningful use of human life with the eighteen opportune conditions during these degenerate times.JETSÜN LAMA
DAM PA KYE NAM KYI
CHÖ KÜ KA LA
KYEN TSE TRIN TRIG NE
JI TAR TSAM PAY
DÜL JAY TZIN MA LA
ZAB GYE CHÖ KYI
CHAR PA WAB TU SÖL

Pray all you Holy Gurus, unerring in conduct, precipitate a rain of vast and profound Dharma, from the billowing clouds of wisdom and compassion which fill the Dharmakaya sky, providing for the field of disciples precisely what is needed.NAM DAG WÖ SAL
YING LEY JING PA YI
ZUNG JUG KU LA
CHAR NUB MI NGA YANG
TA MAL NANG NGOR
ZUG KU RAG PA NYI
SI TI BAR DU
MI NUB TAN PAR JUG

May the Vajra Body created from the purity of clear light, free of the rising and setting of cyclic existence, but visible to the ordinary viewer only in its unsubtle, physical form stay on unchanging, without waning, until samsara ends.
L490 song stops there but it continues after

DAG SOG JI NYE
SAG PAY GE WA DI
TEN DANG DRO WA
KÜN LA GANG PEN DANG
KYE PAR JETSÜN
LOSANG DRAG PA YI
TEN PAY NYING PO
RING DU SEL JE SHOG

May whatever virtue I have gathered here, beneficially serve all sentient beings and the Buddhadharrna, and especially may the essential teachings of the unerring Master, Tsong Khapa, shine forever.


MIG ME TSE WAY
TER CHEN CHEN RE SIG
DRI ME KYEN PAY
WANG PO JAM PEL YANG
DU PUNG MA LÜ
JOM TZE SANG WAY DAG
GANG CHEN KEH PI
TSUG KYEN TSONG KA PA
LO SANG TRAG PI
SHAP LA SÖL WA DEB
(3 TIMES)

Je Tsong Khapa, crown jewel of the holy masters of the Land of Snows, you are Avalokitesvara, great treasure of inconceivable compassion untainted by ego's delusion. You are Manjusri, powerful master with stainless wisdom. You are Vajrapani, destroyer of forces of demons. At your feet, famed Lozang Dragpa, I humbly bow and earnestly request that all sentient beings achieve Enlightenment. (3 TIMES)PEL DEN TSA WAY
LAMA RIN PO CHE
DAG GI CHI WOR
PE MAY DEN ZHUG LA
KA DRIN CHEN PÖ
GO NE JE ZUNG TE
KU SUNG TUG KYE
NGO DRUP TSEL DU SÖL

Glorious precious root Guru please take the lotus seat at my crown, and in your kindness please care for us. Bestow upon us the attainments of your body, speech and mind.PEL DEN TSA WAY
LAMA RIN PO CHE
DAG SOG NYING KAR
PE ME DAN JUG LA
KA DRIN CHEN PÖ
GO NEY JE ZUNG TE
CHOG DANG TUN MONG
NGO DRUP TSEL DU SÖL

Glorious precious, root Guru, please take the lotus seat at our hearts, and in your great kindness care for us. Grant us your blessings for our temporal success and for the supreme attainment.


PEL DEN TSA WAY
LAMA RIN PO CHE
DAG GI NYING KAR
PE MAY DEN ZHUG LA
KA DRIN CHEN PÖ
GO NE JE ZUNG TE
JANG CHUB NYING PÖ
BAR DU TEN PAR ZHUG

Glorious precious root Guru, please take the lotus seat at our hearts, and in your great kindness remain with us. Remain steadfast until we achieve the essence of Enlightenment.

Tłumaczenie:

GA DEN HLA GYAY
GÖN GYI TUG KAR NE
RAB KAR SHO SAR
PUNG DRAY CHU TZIN TSER
CHÖ KYI GYELPO
KÜN KYEN LOZANG DRAG
SE DANG CHE PA
NE DIR SHEG SU SÖL

Z serca pana Gandenu dewy wyłania się brylantowa biała chmura jak wielka masa świeżego jogurtu. Na szczycie siedzi Tsong Khapa, wszystkowiedzący król Dharmy. Prosimy o twoje przybycie do tego miejsca wraz z wielkimi uczniami.

DÜN GYI NAM KAR
SENG TRI PE DAY TENG
JETSÜN LAMA
GYE PAY TZUM KAR CHEN
DAG LO DE PAY
SÖNAM ZHING CHOG TU
TEN PA GYE CHIR
KEL GYAR ZHUG SU SÖL

Mój Pan siedzi przede mną na lwim tronie, lotosie i księżycowej poduszce. Jego biała twarz uśmiecha się błogo. Proszę pozostaw wiele eonów i służ jako najwyższy w dziedzinie zasługi dla rozwoju mentalności mojej wiary i rozrastania się nauk Pana Buddhy.

SHE JAY KYÖN KÜN
JEL WAY LO DRÖ TUG
KELSANG NA WAY
GYEN GYUR LEG SHE SUNG
DRAG PAY PEL GYI
HLA MER DZE PAY KU
TONG TÖ DREN PAY
DÖN DEN LA CHAG TSEL

Twój wszechwiedzący umysł obejmuje wszystko, co istnieje. Twoja mowa jest głęboką nauką, która ozdabia ucho szczęścia. Twoje ciało jest pięknym blaskiem, które budzi cudowny podziw. Kłaniam się tobie Lama Tsong Khapa, którego tylko oglądanie, słuchanie lub rozważanie zdobywa jedną wielką zasługę.

YI ONG CHÖ YÖN
NA TSOG ME TOG DANG
DRI SHIM DUG PÖ
NANG SEL DRI CHAB SOG
NGÖ SHAM YI TRUL
CHÖ TRIN GYATSO DI
SONAM ZHING CHOG
KYE LA CHÖ PAR BUL

Przedstawiam ci, najwyższy w dziedzinie osiągnięć, Tsongu Khapo, zachwycające oferty: czystą słodką wodę, różne kwiaty, pachnące kadzidło, lampki maślane, perfumy i więcej, fizycznych jak i duchowych ofert, niezmierzonych jak chmury i bezmiernych jak ocean.

DAG GI TOG ME
DÜ NE SAG PA YI
LÜ NGAG YI KYI
DIG PA CHI GYI DANG
KYEPAR DOM PA
SUM GYI MI TÜN CHOG
NYING NE GYÖ PE
DRAG PÖ SO SOR SHAG

Szkodliwych działań ciała, mowy i umysłu, które nagromadziły się od czasu bez początku, zwłaszcza działań sprzecznych z moimi trzema przyrzeczeniami (Vinaya, Bodhisattva, Vajrayana), żałuję bardzo w głębi serca i ujawniam każde bez wyjątku takie działanie.

NYIG MAY DÜ DIR
MANG TO DRUB LA TSÖN
CHÖ GYE PANG PAY
DEL JOR DÖN YÖ JE
GÖN PO KYÖ KYI
LAB CHEN TZE PA LA
DAG CHAG SAM PA
TAG PE YI RANG NGO

Cieszymy się bardzo z twoich wspaniałych osiągnięć, mój Panie, usiłowałeś dla wiedzy i realizacji opuścić osiem światowych koncernów i stworzyć najbardziej znaczące wykorzystanie ludzkiego życia z osiemnastoma dogodnymi warunkami podczas czasów degeneracji.

JETSÜN LAMA
DAM PA KYE NAM KYI
CHÖ KÜ KA LA
KYEN TSE TRIN TRIG NE
JI TAR TSAM PAY
DÜL JAY TZIN MA LA
ZAB GYE CHÖ KYI
CHAR PA WAB TU SÖL

Módlcie się wszyscy święci bogowie, nieomylni we władaniu, ześlijcie deszcz na rozległą i głęboką Dharmę z kłębów chmur mądrości i współczucia, które wypełniają niebo Dharmakaya, ustalając precyzyjnie zakres tego, co jest uczniom potrzebne.

NAM DAG WÖ SAL
YING LEY JING PA YI
ZUNG JUG KU LA
CHAR NUB MI NGA YANG
TA MAL NANG NGOR
ZUG KU RAG PA NYI
SI TI BAR DU
MI NUB TAN PAR JUG

Oby ciało Vajry stworzone z niewinności czystego światła wolne od wzrastania i wybierania cyklicznej egzystencji, ale widoczne dla zwykłego widza tylko w jego niesubtelnej fizycznej niezmiennej formie, bez spadku aż do końca samsary.

Piosenka się zatrzymuje, ale jest potem kontynuowana

DAG SOG JI NYE
SAG PAY GE WA DI
TEN DANG DRO WA
KÜN LA GANG PEN DANG
KYE PAR JETSÜN
LOSANG DRAG PA YI
TEN PAY NYING PO
RING DU SEL JE SHOG

Może to, co zgromadziłem tu mocą korzystnie służy wszystkim czującym istotom i Buddhadharrnie a zwłaszcza zasadniczym naukom nieomylnego Mistrza, Tsong Khapy, świecącego wiecznie.

MIG ME TSE WAY
TER CHEN CHEN RE SIG
DRI ME KYEN PAY
WANG PO JAM PEL YANG
DU PUNG MA LÜ
JOM TZE SANG WAY DAG
GANG CHEN KEH PI
TSUG KYEN TSONG KA PA
LO SANG TRAG PI
SHAP LA SÖL WA DEB
(3 TIMES)

Je Tsong Khapo, klejnocie świętych mistrzów Krainy Śniegu, jesteś Avalokitesvarą, wielkim skarbem niepojętego współczucia, nieskażonego złudzeniem ego. Jesteś Manjusri, potężnym mistrzem z ogromną mądrością. Jesteś Vajrapani, niszczycielem sił demonów. Na twoich stopach, rozsławiony Lozang Dragpa, pokornie kłaniam się i usilnie proszę, by wszystkie czujące istnienia osiągnęły Oświecenie. (3 razy)


PEL DEN TSA WAY
LAMA RIN PO CHE
DAG GI CHI WOR
PE MAY DEN ZHUG LA
KA DRIN CHEN PÖ
GO NE JE ZUNG TE
KU SUNG TUG KYE
NGO DRUP TSEL DU SÖL

Chwalebne cenne źródło Guru, proszę przyjmij pozycję lotosu w mojej koronie i w swojej życzliwości troszcz się o nas. Obdarz nas częścią twojego niedoścignionego ciała, mowy i umysłu.

PEL DEN TSA WAY
LAMA RIN PO CHE
DAG SOG NYING KAR
PE ME DAN JUG LA
KA DRIN CHEN PÖ
GO NEY JE ZUNG TE
CHOG DANG TUN MONG
NGO DRUP TSEL DU SÖL

Chwalebne, cenne źródło Guru, proszę przyjmij pozycję lotosu w naszych sercach i w swojej wielkiej życzliwości troszcz się o nas. Udziel nam swojego błogosławieństwa dla naszych doczesnych sukcesów i dla najwyższych osiągnięć.

PEL DEN TSA WAY
LAMA RIN PO CHE
DAG GI NYING KAR
PE MAY DEN ZHUG LA
KA DRIN CHEN PÖ
GO NE JE ZUNG TE
JANG CHUB NYING PÖ
BAR DU TEN PAR ZHUG

Chwalebne, cenne źródło Guru, proszę przyjmij pozycję lotosu w naszych sercach i w swojej wielkiej życzliwości pozostań z nami. Pozostań niezłomny dopóki nie osiągniemy istoty Oświecenia.
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence L490:
 • Trzy razy pojawia się tekst PEL DEN TSA WAY po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst LAMA RIN PO CHE po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst KA DRIN CHEN PÖ po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy 30 Seconds to Mars wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij