B, Bisz

Bisz - Za bardzo po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Ten chłopak nie daje się kochać jest zbyt twardy,
mimo wszystko jest zbyt żywy,
bo jak zdechnie będzie zbyt martwy.
Nie daje się lubić zbyt prawdziwy na to.
Zbyt to wkurwia innych, że jest czysty nawet, gdy wyjawia słabość.
Często zbyt słaby, daje się ranić zbyt często,
ale zbyt silny by dać się zabić.
Krew za zwycięstwo leje jak z cebra.
Możesz wróżyć z flaków wyprutych dla rapu
jego los, on będzie się spełniać.
Płuca pełne powietrza
w piersiach bogini zwycięstwa.
Inni to noszą, a on sam jest jak Nike Air Max
Wbija w modę, myśli co jest w tobie, a nie na.
Nie musi nosić jej na głowie
jest prorokiem New Era.
Nadchodzi zbyt mocno
w to wierzy, że zrobi to jak nikt przed nim.
Widzi ból sceny i jej rany nie od walki,
ale od odleżyn.
Chcesz się z nim zmierzyć jak?
Przecież już leżysz, jak?
Przecież już leżysz, czego chcesz?
Ty przecież już leżysz… Przecież już leżysz.

Ten chłopak kocha - za bardzo.
Chce – za bardzo
i teraz miałby się poddać?
Nie – za bardzo.
Czuje – za bardzo.
Wie – za bardzo,
żeby coś mieć musisz tego chcieć, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, za bardzo, jak, jak, jak, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, za bardzo, za bardzo.

Zbyt dumny, zawzięty,
gdyby nie rady rozumnych
trafiłby prędzej do trumny,
niż na twoje kolumny.
Zbyt długo bez grosza
to psuje jak nadmiar,
filozofia robi się radykalna,
nie miej mu za złe rozdarcia.
Uwierz w jego serce zbyt dobre,
gdy naprawdę ci zależy słowa potrafią być zbyt ostre.
Zbyt pyszny by wybrać drogi zbyt proste.
Wyciągnął wnioski i nie położył chuja-wbił mocniej
Zbyt długo widział,
Zbyt dużo by choć na chwilę móc zamknąć oczy
i przestać to widzieć.
Żyć długo i szczęśliwie, to już niemożliwe dla niego,
więc idzie żyć grubo i treściwie, żyje dlatego.
Zbyt wrażliwy by być obojętnym wobec systemu,
który zbyt wielu jego ludziom obciął drogę do celu,
chciał zrobić to jemu… Wyjebać, Zabić…
To inni tracą rytm on trzyma rytm za nich,
wciąż trzyma rytm za nich.
B.O.K trzyma rytm za nich.
Biszu, Bisz trzyma rytm za nich…

Kocham - za bardzo.
Chcę – za bardzo
i teraz miałbym się poddać?
Nie – za bardzo.
Czuje – za bardzo.
Wiem – za bardzo,
żeby coś mieć musisz tego chcieć, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, za bardzo, jak, jak, jak, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, jak bardzo?
Za bardzo, jak? O tak! Aha… W stronę zmian…

Tłumaczenie:

This guy does not give up love, he is too hard for it,
after all, he is too lively,
becouse when he die will be too dead.
There seems to like it too real.
This too pissed off others that is clean, even if reveals weakness.
Often too weak, can be hurt too often,
but too strong to get killed.
Blood for victory raining cats and dogs.
You can foretell the guts to rap wyprutych
his fate, he will meet.
The lungs full of air
in the breasts of the goddess of victory.
Others are wearing, and he is like the Nike Air Max
Sticks in fashion, thinking what is in you, not on.
It does not have to wear it on your head
New Era is a prophet.
Coming too tight
it believes that to do it like no one before him.
He sees the pain of her wounds scene and not from fighting,
but from bedsores.
Do you want to face it like?
After you lie down, how?
After you lie down, what do you want?
You, after you lie down ... But now you're lying.

This boy love-too much.
Want-too much,
and now would be give up?
no-too much,
feel-too much,
know-too much,
to have something,you must want this very much, how much?
Too much, how much?
Too much, how much?
Too much, how much?
Too much, how much? how,how,how,how much ?
Too much, how much?
Too much, too much, too much.

Too proud, obstinate,
if the advices does not intelligent
Get sooner the into coffin,
than your column.
Too long without a penny
This breaks down as excess,
philosophy makes a radical,
do not ask him for bad tear.
Believe in his heart too good
if you really care words can be too sharp.
Too proud to choose the way too simple.
He drew conclusions and not put fuck-thrust harder
For too long, he saw,
Too much even for a moment to be able to close your eyes
and stop to see it.
Live long and happily, it's impossible for him
So goes live thick and concisely, so alive.
Too sensitive to be indifferent to the system,
that too many of his men cut off the road to the end,
wanted to do it to him ... to fuck, kill ...
That others lose their rhythm he keeps the rhythm for them,
still keeps the rhythm for them.
B.O.K keeps the rhythm for them.
Biszu, are into the rhythm holds for them ...

Love-too much,
Want-too much,
and now would be give up?
not-too much,
feel-too much,
know-too much,
to have something, you must want this very much, how much?
Too much, how much?
Too much, how much?
Too much, how much?
Too much, how much? how,how,how,how much ?
Too much, how much?
Too much, how much?
Too much, how ? oh,yes! aha...toward changes...
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Za bardzo:
 • Dziewięć razy pojawia się tekst Za bardzo jak bardzo? po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Czuje – za bardzo po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst żeby coś mieć musisz tego chcieć jak bardzo? po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Bisz wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij