D, DonGuralEsko

DonGuralEsko - Wschód Zachód Północ Południe po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

ref. (x2)
Ci ze wschodu... mają klucz do tajnego ogrodu,
Ci z zachodu... potem za ten klucz dziękują Bogu,
Ci z południa, dla nich rzeczywistość brudna,
Ci z północy... biegają, szukają celu w nocy..


A dokąd, a dokąd, a dokąd tak gnasz,
A powiedz dokąd tak gnasz, a dokąd gnasz ...
Dokąd, a dokąd, a dokąd tak gnasz,
A powiedz dokąd tak gnasz, a dokąd gnasz....


Na górze wojny Bogów, z przeciwnych obozów,
na dole wojny bonzów z epoki brązu,
wojny interesów, wojny poglądów, wojny klas,
wojny rządów, wojny koni i wielbłądów,
wojny tych co mówią ciągle o zdrowym rozsądku,
z tymi co mówią o porządku, i tak od początku,
wojny barw, wojny wątków, wojny przodków,
wojny potomków, wojny łowców, majątków,
wolnoć Tomku w swoim domku,
wojny Gawła z Pawłem i Pawła z Gawłem,
to nie w porządku,
w każdym zakątku, wojny mas, wojny mediów,
wojny nazajutrz, wojny w przededniu (heej),
a wszystko tylko by odwrócić Twoją uwagę,
od tego co naprawdę wzbudza Twoją obawę,
masz kosz zabawek.. i baw się beztrosko,
jak usłyszysz łoskot, to weź to za szmer...


ref. (x2)
Ci ze wschodu... mają klucz do tajnego ogrodu,
Ci z zachodu... potem za ten klucz dziękują Bogu,
Ci z południa, dla nich rzeczywistość brudna,
Ci z północy... biegają, szukają celu w nocy...


Wojny klonów, wojny dziś wrogów, niegdyś ziomów,
wojny na ulicach, wojny w domu,
wojny wszczynane z radością,
wojny ciała z krwią, a krwi z kością,
przyszłości z przeszłością,
wojny z własną małością i bezradnością,
wojny nienawiści z miłością ( OJJJJJ),
wojny w Paryżu, wojny w Londynie,
betonowy las płonie, skalę zniszczeń oceń po dymie,
walka o profity jest tutaj pierwszą rzeczą,
ich wiertła jak moskity kąsają w beton,
kują, burzą, budują, wiecznie złorzeczą,
dużo klną, burzą, tworząc nowy urząd,
przychodzę z burzą, by zlać po pysku idiotów,
a ty licz od błysku do grzmotu,
pęd do zysku, do grobu, bez tchu,
jak tych trzystu u kanionu wylotu...


A dokąd, a dokąd, a dokąd tak gnasz,
A powiedz dokąd tak gnasz, a dokąd gnasz...
Dokąd, a dokąd, a dokąd tak gnasz,
A powiedz dokąd tak gnasz, a dokąd gnasz....


ref. (x2)
Ci ze wschodu... mają klucz do tajnego ogrodu,
Ci z zachodu... potem za ten klucz dziękują Bogu,
Ci z południa, dla nich rzeczywistość brudna,
Ci z północy... biegają, szukają celu w nocy...

Tłumaczenie:

ref. (x2)
Those from the east ... are the key to the secret garden
Those from the west ... then for this key thank God,
Those from the south, dirty reality for them,
Those from the north ... running around, looking for the night ..


And where, and where, and where do you run it,
And tell me where you chase it, and where do you run ...
Where are you, and where, and where do you run it,
And tell me where you chase it, and where do you run ....


At the top of the War of the Gods, with opposing camps,
War bonzów bottom of the Bronze Age,
War interests, views the war, the war of classes,
War of government, war horses and camels,
those who say the war is still on common sense,
of what they say about the order, and so from the beginning,
color war, war threads War ancestors
descendants of the war, the war of hunters, property,
free warehouses Tom in his house,
Gaweł war with Paul and Paul Gaweł,
this is not right,
in every corner, the war of the masses, the media war,
war the next day, on the eve of war (heej)
and all just to distract your attention,
from what really raises your concern
you have a basket of toys .. and enjoy carefree,
as you hear the rumble, then take it as a murmur ...


ref. (x2)
Those from the east ... are the key to the secret garden
Those from the west ... then for this key thank God,
Those from the south, dirty reality for them,
Those from the north ... running around, looking for the night ..


Clone Wars, War enemies today, once levels;
war in the streets, the war at home
initiated war with joy,
War of the body with blood, and the blood from the bone,
the future with the past,
war with his own littleness and helplessness,
war, hatred with love (OJJJJJ)
War in Paris, the war in London,
concrete forest burns, the scale of the damage rate after smoke
struggle for profits is here first thing
Drill them as mosquitoes bite in the concrete,
shoes, storm, build, eternally curse,
a lot of curse, the storm, creating a new office,
I come from a storm drain in the face by idiots
and you count from flash to thunder,
desire for profit, to the grave, breathless,
as the three hundred at the canyon mouth ...


And where, and where, and where do you run it,
And tell me where you chase it, and where do you run ...
Where are you, and where, and where do you run it,
And tell me where you chase it, and where do you run ....


ref. (x2)
Those from the east ... are the key to the secret garden
Those from the west ... then for this key thank God,
Those from the south, dirty reality for them,
Those from the north ... running around, looking for the night ..
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Wschód Zachód Północ Południe:
 • Trzy razy pojawia się tekst Ci z północy biegają szukają celu w nocy po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst ref (x2) po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Ci z południa dla nich rzeczywistość brudna po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy DonGuralEsko wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij