E, Eldo

Eldo - Twarze (feat. HiFi Banda) po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Ref:
Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno
i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą,
że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie,
kiedy odchodzą szybko Ci, którzy żyli tak niewinnie.
Co boli? To, że musisz tkwić bezczynnie.
W faktów niewoli, w wiecznym memento mori,
wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich.
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić.

1. Eldo
Twarze z przeszłości spacerują po mej głowie,
Twarze, o których nie chcę i nie umiem zapomnieć.
Niektórych spraw nigdy już nie będę mógł zmienić,
z nie wszystkimi byliśmy do końca rozliczeni.
Za mało odwagi by czasem wprost coś powiedzieć,
ale ambicja brała górę, by zostawić to dla siebie,
A dziś za późno, nie umiem tak głośno krzyczeć,
żebyście tam gdzie jesteście mogli mnie usłyszeć.
Co prawda wspomnień nikt nie może mi odebrać,
ale i tak boli, że nie możecie być tu i teraz
i chodzić ze mną razem po krętych losu ścieżkach,
pocieszać po porażkach, cieszyć po zwycięstwach.
Razem tak wiele, choć obiektywnie prawie wcale,
ale piękna była każda chwila spędzona razem
Odkładam 2HB, gaszę światło, kończę frazę
i wychodzę na spacer, tym razem sam przez Warszawę.

Ref:
Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno
i ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą,
że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie,
kiedy odchodzą szybko Ci, którzy żyli tak niewinnie.
Co boli? To, że musisz tkwić bezczynnie.
W faktów niewoli, w wiecznym memento mori,
wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich.
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić.

2. Diox
Tysiąc osób wyjedzie, tysiąc osób nie wróci,
Tysiąc osób ma sposób, Ty nie musisz nic mówić.
Pomyśl o wczoraj, dziś, jutro może nie być nic
I niech twoje serce pęka jeśli nie pamiętasz ich.
Zaciśnij dłoń, podnieś skroń dla tych kilku chwil,
które są jak jeden dom, jedna myśl, jeden rytm
Ty, spójrz w oczy matce, albo wróć do wspomnień,
jedna miłość, to coś więcej niż cokolwiek.
Wiem jak było, pamiętam chwile nie sny,
a to czym żyję to doświadczenie nie łzy.
Spal fotografie, jeśli mówisz prawdę,
pamiętaj pamięć odbiera kłamcom Bóg za karę
Zabiera ludzi i twarze by nas nauczyć,
że śmierć chodzi z życiem w parze.
Ja idę gdzieś, HiFi Banda jak Metallica - The Memory Remains

Ref:
Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno
I ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą,
że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie,
kiedy odchodzą szybko Ci, którzy żyli tak niewinnie.
Co boli? To, że musisz tkwić bezczynnie.
W faktów niewoli, w wiecznym memento mori,
wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich.
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić.

3. Hades
Nie muszę widzieć ich twarzy na zdjęciach, żeby pamiętać.
myślę o nich i o tym, że nie zdążyłem się odezwać.
Przez okno patrzę w gwiazdy, nad miastem wisi wszechświat,
podobno gdzieś tam jest lepsze miejsce niż Ziemia (podobno)
Jeśli to prawda, wzrasta prawdopodobieństwo,
że dzieli nas czas, nie odległość.
Choć dzisiaj nic na pewno, otwieram okno, oczy zamyka senność.
Smutek z dymem wylewam z płuca na zewnątrz.
Znów widzę ich twarze, jakby byli wciąż tu,
brak mi słów, każdego z nas osądzi ten sam Bóg,
każdy błądzi tutaj wśród dróg decyzji,
każdy chce dążyć do precyzji,
zapominając gdzie jest cel.
Nikt i nic nigdy nie zmieni tego jak jest.
Wiesz? Nic, nikt nie przewinie czasu wstecz,
widzę ich twarze pośród porozrzucanych zdjęć.
Nie patrzę na nie, w sobie zostawię żywą pamięć.
Ostatnie piętro gdzieś w Warszawie Had Hades, Diox, Eldo,
To na pewno po nas zostanie.

Czasem zrozumieć to wszystko jest tak trudno
I ciężko sobie wmówić, że życie jest próbą,
że ktoś ułożył ten plan precyzyjnie,
kiedy odchodzą szybko Ci, którzy żyli tak niewinnie.
Co boli? To, że musisz tkwić bezczynnie.
W faktów niewoli, w wiecznym memento mori,
wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich.
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić .

Tłumaczenie:

Sometimes to understand this is all so hard
And they're hard to convince myself that life is an attempt
That someone arranged the plan accurately
When you go fast, those who live so innocently
What does it hurt? that you have to be stuck doing nothing
The facts of slavery in the eternal memento mori
I threw out my grief, I leave the memory of them
Faces from the past, the ghosts do not want to chase

Faces from the past, walking around my head
faces, which I do not want and I can not forget
Some things I'll never be able to change
We were not all from the end SETTLEMENT
Not enough courage to say something straight time
but ambition, she would leave it up for yourself
A day too late, I can not shout so loud
you to where you can hear me
Although the memories no one can take away my
but it hurts that you can not be here and now
and walk with me along the winding paths of fate
comfort after defeats, enjoy the victories
Total so much though hardly objectively
but the beauty was every moment together
I put 2HB, turn off the light
I finish a phrase and go for a walk
This time alone for Warsaw

Sometimes to understand this is all so hard
And they're hard to convince myself that life is an attempt
That someone arranged the plan accurately
When you go fast, those who live so innocently
What does it hurt? that you have to be stuck doing nothing
The facts of slavery in the eternal memento mori
I threw out my grief, I leave the memory of them
Faces from the past, the ghosts do not want to chase

Thousands of people will go, a thousand people will not return
Thousands of people have a way, you do not have to say anything
Think of yesterday, today, tomorrow may not be anything
And let your heart breaks when you do not remember them
Tighten the hand, lift the temple for those few moments
which are like one house, one thought, one rhythm
you, look into the eyes of the mother or go back to memories
one love is more than anything
I know how it was, I remember the moments are not dreams
and this is where I live is an experience not tears
burn photos if you tell the truth
Remember the memory receives a punishment God liars
It takes people and faces to teach us
that death comes to life in hand
I am going somewhere, HiFi Banda Metallica - The Memory Remains

Sometimes to understand this is all so hard
And they're hard to convince myself that life is an attempt
That someone arranged the plan accurately
When you go fast, those who live so innocently
What does it hurt? that you have to be stuck doing nothing
The facts of slavery in the eternal memento mori
I threw out my grief, I leave the memory of them
Faces from the past, the ghosts do not want to chase

I do not need to see their faces in the pictures to remember
I think about them and that I could not speak
Through the window I look at the stars, the universe hangs over the city
supposedly out there is better place than the Earth (apparently)
If true, this increases the likelihood
that divides us time, not distance
Although today's for sure, I open the window, his eyes closed sleepiness
Sadness of smoke pour out of the lungs
Again, I see their faces as if they were still here
I have no words, each of us will judge the same God
Everyone gets lost here among the ways decisions
everyone wants to strive for precision
forgetting where it is the purpose of
Nobody and nothing will ever change this as it is
Do you know? nothing, no rewind time back
I see their faces in the midst of scattered images
I do not look at them, I leave in the living memory
The top floor somewhere in Warsaw diox Had Hades, Eldo
It certainly will be after us

Sometimes to understand this is all so hard
And they're hard to convince myself that life is an attempt
That someone arranged the plan accurately
When you go fast, those who live so innocently
What does it hurt? that you have to be stuck doing nothing
The facts of slavery in the eternal memento mori
I threw out my grief, I leave the memory of them
Faces from the past, the ghosts do not want to chase
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Twarze (feat. HiFi Banda):
 • Cztery razy pojawia się tekst Co boli? To że musisz tkwić bezczynnie po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst W faktów niewoli w wiecznym memento mori po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst kiedy odchodzą szybko Ci którzy żyli tak niewinnie po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Eldo wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij