G, Grammatik

Grammatik - Rozum ponad materią po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Mam dobre życie z tego punktu widzenia piszę
Znalazłem schronienie już na pierwszej płycie, wiesz?
Proste życie chociaż lubię uciec
Sny udało się ukraść dzięki braciom Lumierre
Dzisiaj dużo łatwiej zajrzeć za horyzont
Czytam Kates'a i Blake'a dalej gram swój epizod
Mogę się łudzić, że otaczając się zbytkiem
Zapomniałbym o śmierci, ale cóż to za życie
Gonić za królikiem, który jest iluzją
I wypluć płuca, by obudzić się, gdy jest już za późno
Chcę się zmieścić w ucho igielne
Karmić serce, gdy głodne, to duch stworzył materię
Duch uruchamia 2HB w ręce
Wyłączam ciało, dziś zmysły powiedzą najwięcej
Taki skok do Nibylandii na spacer po obłokach
Za rękę z kimś, kogo kochasz, wiesz?
To mój wybór, nikogo nie namawiam
Idę dalej, gram koncerty, nowe zwrotki składam
Świat pędzi, ja wolę się zastanawiać
Bohater outsiderów rap Dr.Strange dla was

Rozum ponad materią
Rozum ponad materią

Życie tak, by Eternia nie była Ziemią Ulro
By nie dać satysfakcji głupcom
Sens życia? mówisz, że szukasz
Ja wolę patrzeć na świat z ukrycia
Zza szyby jak inni biorą go na niby

Tak niewiele potrzeba, by wszystko tu było prostsze
Łatwiej żyć mając do wielu rzeczy mniejszy dostęp
Uwierz, że to co wokół nas może być piękne
Znajdź spokój, uwolnij zmysły, odrzuć tę materię
Ona zaślepia, ludzie zmieniają się w zwierzęta
Szybko niszczy uczucia, wiesz, i pozbawia szczęścia
Dla wielu jest to dziś ucieczka od codzienności
Ze świata trudnych rzeczy przemieszcza świat rzeczy prostszych
Skrót przez życie bez emocji i skrupułów
Rozum ponad materią dziś rzadko trafia do tłumu
Chciałbym uciec z kimś świadomie w godny sposób
I nie martwić się, że los mnie zostawi na rozdrożu
Najgorzej jest wylądować gdzieś samotnie
Bez nadziei i wiary czekać, aż śmierć nas dotknie

Mam swój plan, wiesz, nawet gdy świat brudzi ręce
Nie chcę otaczać się zbytkiem, bez tego i tak mam więcej
Czuję się lepiej wciąż w harmonii z otoczeniem
Taki narrator, któremu wzrok wyostrzał się z wiekiem
W różnych miejscach w nieustannej podróży
Z głową w chmurach - takie życie się nie nudzi
Jednak co to za życie, gdybym myślał wciąż o sobie
W sercu wiele twarzy, może teraz mówię o tobie

Rozum ponad materią
Rozum ponad materią

Życie tak, by Eternia nie była Ziemią Ulro
By nie dać satysfakcji głupcom
Sens życia? mówisz, że szukasz
Ja wolę patrzeć na świat z ukrycia
Zza szyby jak inni biorą go na niby

Tłumaczenie:

I have a good life from the point of view of writing
I sought refuge on the very first album, you know?
I like the simple life while away
Dreams managed to steal thanks to brothers Lumierre
Today it is much easier to look beyond the horizon
Blake Kates'a read and play on your episode
I can not delude ourselves that surrounding himself with luxuries
I almost forgot about death, but what kind of life
Chasing a rabbit, which is an illusion
I spit out the lungs, to wake up when it's too late
I want to fit in the eye of a needle
Feed the heart, the hungry, the spirit created matter
Spirit starts in the hands 2HB
Turn off the body, the senses say much today
The jump to Neverland for a walk in the clouds
By the hand of someone you love, you know?
It's my choice, I do not recommend anyone
I'm going on, I play live, I offer a new verse
World rushes, I prefer to think
Dr.Strange outsiders rap hero for you

Mind over matter
Mind over matter

Life so that Eternia was not Earth Ulro
In order not to give satisfaction fools
The meaning of life? you say that you're looking for
I prefer to look at the world of the closet
From behind the glass as others take it like a

So little is needed to make things easier here was
It is easier to live with for many things less access
Believe that what is around us can be beautiful
Find peace of mind, senses, release, dismiss this matter
She is blind, people change into animals
Destroys feelings, you know, and deprives happiness
For many, it is an escape from everyday life today
From the world of difficult things moving world of things simpler
Shortcut through life without emotion and remorse
Mind over matter today rarely goes into the crowd
I would like to get away from someone deliberately in a dignified way
I do not worry about the fate leave me at a crossroads
The worst thing is to land somewhere alone
Without hope and faith to wait until death touches us

I have a plan, you know, even when the world hands dirty
I do not want to be surrounded by luxury, without this, and so I have more
I feel better still in harmony with the environment
The narrator, who gaze sharpened with age
In various places in the constant travel
With my head in the clouds - that life is not boring
But what a life, I still think about you
At the heart of many faces, may now say about you

Mind over matter
Mind over matter

Life so that Eternia was not Earth Ulro
In order not to give satisfaction fools
The meaning of life? you say that you're looking for
I prefer to look at the world of the closet
From behind the glass as others take it like a
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Rozum ponad materią:
 • Cztery razy pojawia się tekst Rozum ponad materią po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Życie tak by Eternia nie była Ziemią Ulro po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst By nie dać satysfakcji głupcom po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Grammatik wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij