G, Grubson

Grubson - Nasza generacja ft Malowane nutki ft Greezlee ft Cheeba po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Ref. [Malowane Nutki]
To nasze pokolenie, nasza generacja,nasza szansa,
bo to nasze spojrzenie na świat,
nadszedł w końcu nasz czas,
Wykorzystajmy go!(x2)


[GrubSon]
Po..po...po..powitajmy, nasze nowe po..po..pokolenie ferajny,
wiemy kto..to człowiek to..to..to nie ściśle tajny projekt, więc
Po..po..po..porozmawiajmy szczerze sobie,
To jest nasza generacja, czyli nasza szansa na to, by
zmienić obraz świata, który rodzi w głowie koszmary
Nie pozwala na zwykłe życie nam,
To przykre, gdy wycieram, łzy, z twarzy, gdy widzę, ze człowiekowi chodzi o zabicie nas
Ileż można mieć? W sobie nienawiści i zawiści też
Na szczycie zamkniętym przez życie spiętym ciągle biec
po trupach wspinać się, spróbuj zatrzymać się i zmienić kierunek
Jestem wysłannikiem: pozytywu i dobra
Wojownikiem, który walczy ze złą energią od lat
Jeżeli chcesz stanąć w moich szeregach
Doświadczeń nabierać musisz, negatywną moc zażegnać mega!
Otworzyć się na ludzi, wyzbyć się niepokoju,
Traktować ich na równi, z naturą założyć sojusz.Z samym sobą.
i światem żyć w pokoju,
a gdy będzie trzeba to dla niego ruszyć do boju!


Ref. [Malowane Nutki]
To nasze pokolenie, nasza generacja,nasza szansa
bo to nasze spojrzenie na świat
nadszedł w końcu nasz czas
Wykorzystajmy go


[Greezlee]
Kierujemy moc,
I wielkie pokłady energi są w nas i nie zatrzymasz tego,
Podpalamy stos.
Wciąż odcinając drogę ucieczki tym co podważają naszą szczerość
Żyjemy w czasach gdzie muzyka daje wiarę i nadzieję
Podpowiada jaki krok zrobić by mieć czyste sumienie,
Bo to pokolenie ma głos, wyznacza myślenia prąd
Który daje oczyszczenie...


[Cheeba]
Yo,To nasza generacja
Złoty wiek jedyny lek, świadomych ludzi nacja
Co by nie było wolni będą ,po co wegetacja
Ty wsiadaj to twoja stacja
Record play i spacja
Robimy to tak jak trzeba, a ta muzyka wciąż nas wzmacnia
East West - na miejscu śląska koperacja
Docieramy do Ciebie jak na długich falach informacja
Patrz co za akcja Ekipa Sellah
Yo! Grubson powiedz teraaz


Ref. [Malowane Nutki]
To nasze pokolenie, nasza generacja,nasza szansa
bo to nasze spojrzenie na świat
nadszedł w końcu nasz czas
Wykorzystajmy go


[GrubSon]
Podnosimy pięść w górę na znak jedności,
Człowiek jest szczurem, a życie jego to pościg,
Nie! My zmieniamy tę regułę od dziś,
mamy dość ich, teraz my rzucamy kości,
Bwoy! Prezentujemy kulturę w której dużo zabawy i wiele radości
W duszy muzyka gra otwarte serce mamy dla gości.
politycy chcą nami kierować nie wiedzą, że mamy wnętrze,
Odejdź od telewizora i wyjdź na powietrze.


Ref. [Malowane Nutki]
To nasze pokolenie, nasza generacja,nasza szansa
bo to nasze spojrzenie na świat
nadszedł w końcu nasz czas
Wykorzystajmy go

To nasze pokolenie, nasza generacja
to nasze spojrzenie na świat
nadszedł w końcu nasz czas(x2)
Feel it, just like a feel it(x2)

Tłumaczenie:

It's our generation, our generation, our chance
because it is our view of the world,
come in the end it is our time
Us use it! (X2)


[GrubSon]
After .. after ... after .. please welcome our new after generation .. .. the Tale,
We know this is a man .. it .. is .. it's not top secret project, so
After .. the .. the .. let's talk honestly themselves,
This is our generation, that is our chance for this to
change the image of the world, which born in mind nightmares
Does not allow normal life to us,
It's sad when you wipe the tears from his face when I see the man comes to kill us
How many you have? In the hate, envy or
Life closed through life constantly tense run
climb over corpses to try to stop and change direction
I am a messenger: the positive and good
A warrior who fights with bad energy for years
If you want to stand in my ranks
Gaining the experience you have, a negative power to avert mega!
Open up to people, get rid of anxiety,
Treat them equally, with nature itself sojusz.Z assumed.
Today, each live in peace,
and when you will need is for him to move into battle!


Ref [Painted Nutki]
It's our generation, our generation, our chance
because it is our view of the world
it's finally our time
It's use


[Greezlee]
Guided power,
And they are huge deposits of energy in us and do not stop this,
Tan pile.
It's cutting off the escape route which undermine our sincerity
We live in times where the music gives faith and hope
Because faith is what step to do to have a clear conscience,
Because this generation has a voice, sets the current thinking
Which gives the groom ...


[Cheeba]
Yo, It's our generaja
Golden Age only medicine, conscious people nation
What would have been no free will, what vegetation
You get in is your station
Record and play space
We do it just like you, and the music continues to strengthen us
East West - on-site at the operation of Silesia
We get to you as long-wavelength information
See what a team shares Sellah
Yo! Grubson tell teraaz


Ref [Painted Nutki]
It's our generation, our generation, our chance
because it is our view of the world
it's finally our time
It's use


[GrubSon]
We raise a fist up at the sign of unity,
Man is a rat, and his life is a pursuit,
No! We change the rule from today
we have enough of, now we throw the bones,
Bwoy! We present the culture in which a lot of fun and a lot of fun
The soul of music we play an open heart for the guests.
politicians want to lead us do not know that we have inside,
Get away from the TV and go on the air.


Ref [Painted Nutki]
Our generation, our generation, our chance
because it is our view of the world
it's finally our time
It's use

Our generation, our generation
it is our view of the world
it's finally our time (x2)
Feel it, just like and feel it (x2)
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Nasza generacja ft Malowane nutki ft Greezlee ft Cheeba:
 • Cztery razy pojawia się tekst bo to nasze spojrzenie na świat po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst Ref [Malowane Nutki] po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst To nasze pokolenie nasza generacjanasza szansa po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Grubson wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  , , , ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij