G, Guns N' Roses

Guns N' Roses - Civil War po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

What we've got here is failure to communicate.
Some men you just can't reach...
So, you get what we had here last week,
which is the way he wants it!
Well, he gets it!
N' I don't like it any more than you men." *

Look at your young men fighting
Look at your women crying
Look at your young men dying
The way they've always done before

Look at the hate we're breeding
Look at the fear we're feeding
Look at the lives we're leading
The way we've always done before

My hands are tied
The billions shift from side to side
And the wars go on with brainwashed pride
For the love of God and our human rights
And all these things are swept aside
By bloody hands time can't deny
And are washed away by your genocide
And history hides the lies of our civil wars

D'you wear a black armband
When they shot the man
Who said "Peace could last forever"
And in my first memories
They shot Kennedy
I went numb when I learned to see
So I never fell for Vietnam
We got the wall of D.C. to remind us all
That you can't trust freedom
When it's not in your hands
When everybody's fightin'
For their promised land

And
I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war

Look at the shoes your filling
Look at the blood we're spilling
Look at the world we're killing
The way we've always done before
Look in the doubt we've wallowed
Look at the leaders we've followed
Look at the lies we've swallowed
And I don't want to hear no more

My hands are tied
For all I've seen has changed my mind
But still the wars go on as the years go by
With no love of God or human rights
'Cause all these dreams are swept aside
By bloody hands of the hypnotized
Who carry the cross of homicide
And history bears the scars of our civil wars

"WE PRACTICE SELECTIVE ANNIHILATION OF MAYORS AND GOVERNMENT
OFFICIALS
FOR EXAMPLE TO CREATE A VACUUM
THEN WE FILL THAT VACUUM
AS POPULAR WAR ADVANCES
PEACE IS CLOSER" **

I don't need your civil war
It feeds the rich while it buries the poor
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
And I don't need your civil war
I don't need your civil war
I don't need your civil war
Your power hungry sellin' soldiers
In a human grocery store
Ain't that fresh
I don't need your civil war
I don't need one more war

I don't need one more war
Whaz so civil 'bout war anyway

Tłumaczenie:

"To co tutaj mamy to niemożliwość porozumiewania się
Z niektórymi po prostu nie ma kontaktu...
Więc, masz to co mieliśmy tutaj w zeszłym tygodniu
On chce żeby właśnie tak było.
Więc dostaje to!
Nie, nie podoba mi się to bardziej niż wam"

Patrzcie na waszą młodzież jak walczy
Patrzcie na wasze kobiety jak płaczą
Patrzcie na młodych jak umierają
Tak jak to zawsze robili

Patrzcie na nienawiść jaką rodzimy
Patrzcie na strach, który karmimy
Patrzcie na życia jakie prowadzimy
Tak jak to zawsze robiliśmy

Moje ręce są związane
Miliardy zmieniają strony
A wojny trwają z dumą wypranych mózgów
Za miłość Boga i nasze ludzkie prawa
A wszystkie te rzeczy są zmiecione na bok
Przez zakrwawione dłonie, których czas się nie zaprze
I zostają spłukane przez wasze ludobójstwo
A historia ukrywa kłamstwa naszych wojen domowych

Czy nosiłeś czarną opaskę
Kiedy zastrzelili człowieka
Który powiedział "Pokój może trwać wiecznie"
A w moich pierwszych wspomnieniach
Zastrzelili Kennedy'ego
Zdrętwiałem gdy nauczyłem się widzieć
Więc nigdy nie dałem się nabrać na Wietnam
Mamy ścianę D.C. by nam przypominała
Że nie możesz ufać wolności
Kiedy nie jest w twoich rękach
Kiedy każdy walczy
O swoją ziemię obiecaną

Nie potrzebuję waszej wojny domowej
Karmi ona bogatych podczas gdy grzebie biednych
Twoi głodni władzy sprzedający żołnierzy
W ludzkim warzywniaku
Nie takich świeżych
Nie potrzebuję waszej wojny domowej

Spójrz na buty, które wypełniasz
Spójrz na krew, którą rozlewamy
Spójrz na świat, który zabijamy
W sposób, który zawsze robiliśmy to przedtem
Spójrz w niepewność, w której się tarzaliśmy
Spójrz na dowódców, za którymi podążaliśmy
Spójrz na kłamstwa, które połykaliśmy
I których już więcej nie chce słuchać

Moje ręce są związane
Wszystko co widziałem zmieniło mój pogląd
Lecz ciągle wojny są prowadzone z biegiem lat
Bez miłości Boga lub ludzkich praw
Bo wszystkie te marzenia są zmiecione na bok
Przez pokrwawione ręce zahipnotyzowanych
Którzy noszą krzyż zabójstwa
I historia nosi blizny naszych wojen domowych

"Praktykujemy wybiórcze unicestwienie burmistrzów
i przedstawicieli rządu
Na przykład by stworzyć próżnię
Wtedy wypełnimy tę próżnię
W miarę postępu powszechnych wojen
Pokój jest bliżej"


Nie potrzebuję waszej wojny domowej
Karmi ona bogatych podczas gdy grzebie biednych
Twoi głodni władzy sprzedający żołnierzy
W ludzkim warzywniaku
Nie takich świeżych
I nie potrzebuję waszej wojny domowej
Nie potrzebuję waszej wojny domowej
Nie potrzebuję waszej wojny domowej
Twoi głodni władzy sprzedający żołnierzy
W ludzkim warzywniaku
Nie takich świeżych
Nie potrzebuję waszej wojny domowej
Nie potrzebuję jeszcze jednej wojny

Nie potrzebuję jeszcze jednej wojny
Co jest takiego domowego w wojnie tak w ogóle?
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Civil War:
 • Sześć razy pojawia się tekst I don't need your civil war po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst In a human grocery store po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Ain't that fresh po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Guns N' Roses wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij