Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

H, Hemp Gru

Hemp Gru - Mary Mary feat. Zary, Ras Luta po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

1. Bilon
A Mary, Mary, Ah, piękna Mary, Mary,
Człowiek jestem szczery więc,
powiem Ci bez ściemy,
że pełnaś uroku,
co noc mi dajesz spokój,
dotrzymujesz kroku lecz,
nie chronisz od kłopotów, nie.
Nie Twoja wina wiem, że wolność Ci zabrano, poddano
genetycznym zmianom z obawą że obudzisz nas swą strawą
że odsłonisz prawdę całą,
że rozkochasz Polskę całą, choć, tu jesteś wciąż Cię mało
bo Mary słodziutka jasno zieloniutka,
łagodna w skutkach jej wrogiem jest wódka
to Sensimilla naturalna chwila
kleje i zawijam do taktu się rozpływam
tak wciąż zakazana jest Mama Juana
traktuje z rana każdą ustawę chama wiem
moja mała, i tak się odnajdziemy
spotkamy gdzieś w plenerach
razem zrelaksujemy bo

Ref: Siostra Mariola/Marika
Daję Ci moją słodycz tak od wielu lat,
od wielu lat od wielu lat, od wielu lat,
i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje Ciebie świat (ye ay)
wiesz ostatecznie ważne są twoje ruchy liczysz się tylko ty, (tylko ty)
jestem tu by cie tulić, żeby odpędzać mroczne sny (yay)


2. Ras Luta
Czasem kocham cie, czasem mam cie dosyć,
czasem uspokajasz mnie, czasem strzelasz fochy,
po wewnętrznej stronie żył czuję twój miękki dotyk,
gdy przenika mnie twój oddech gdzieś po środku nocy, heej,
pozwalasz mi cieszyć się tym co mam,
z Tobą nigdy już nie będę sam,
napełniasz głowę światłem i snami,
purpurowa mgła niech będzie z nami,


3. Żary
A Mary, Mary, pachnąca Mary, Mary
Ty powiedz mi kochana czemu ciągle chcą nas dzielić?
murami, kratami wszelkimi zakazami
za to, że na co dzień ze sobą przebywamy
Ty powiedz mi kochana czemu jesteś niedostępna?
dla każdego w kraju
zwykłego konsumenta
jak do Holendra, no chodź do mnie piękna
zrobimy to razem, wiem, droga będzie kręta
poszukam spokojnego miejsca by się zrelaksować
po spotkaniu z tobą zawsze wolna moja głowa
o czym jest mowa, dziś mówię o czym mowa
nikogo nie zabiłaś wciąż chcą cie szykanować
gdzie wolność słowa gdzie wolność jest wyboru?
nie ma tego nie żyjemy w państwie pełnym chorób
gdzie tu logika? wszystkich chcą nas pozamykać
nie obchodzi mnie to
dziś tobą chcę oddychać bo

Ref: Siostra Mariola/Marika
Daję Ci moją słodycz tak od wielu lat,
od wielu lat od wielu lat, od wielu lat,
i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje Ciebie świat (ye ay)
wiesz ostatecznie ważne są twoje ruchy liczysz się tylko ty, (tylko ty)
jestem tu by cie tulić, żeby odpędzać mroczne sny (yay)


4.Wilku
Mary, Mary, joint, fifa bongo fillis.
Ziom podklej bucha w tej chwili,
kiedy wciągasz siwy dym do swoich płuc,
działaj tak żeby wyszło Ci na plus,
THC to moje drugie imię, Ci co jarali z nami wiedzą że nie kłamie,
wielka morda na mnie możesz liczyć śmiało ,
ile by nie było to i tak jest za mało,
kiedyś piątka na trzech, dziś dycha solo,
Wilku, Wilku jest poza kontrolą,
mój diler nie ściemnia normalnych ludzi,
jeszcze jedno hodowanie rąk nie brudzi,
najlepsze ziółka, filterek, bibułka,
lubię, gdy skarbów pełna jest szkatułka,
często robię przerwy żeby poczuć jak to sieka,
nie tracę werwy na nowe drzewka czekam
jaram, jaram jak stary rastaman
Ganjaman uleczy cie jak szaman
to jest moc ukryta w roślinie
tylko nieświadomi szargają jej opinię (wow, wow...)

Ref: Siostra Mariola/Marika
Daję Ci moją słodycz tak od wielu lat,
od wielu lat od wielu lat, od wielu lat,
i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje Ciebie świat (ye ay)
wiesz ostatecznie ważne są twoje ruchy liczysz się tylko ty, (tylko ty)
jestem tu by cie tulić, żeby odpędzać mroczne sny (yay)

(Sadzić, palić, zalegalizować / x7)

Tłumaczenie:

1.Bilon
And Mary, Mary, Ah, the beautiful Mary, Mary,
Man I'm so sincere,
I'll tell you no bullshit,
that full of charm,
every night I give peace,
but keep your step,
do not protect from the hassles, no.
Not your fault I know that the freedom you were taken, were
genetic changes in fear that wake us their nourishment
that you reveal the whole truth,
all that enamored Poland, though, you're still here, you little
Mary sweetie because clearly zieloniutka,
mild in its effects enemy is vodka
This Sensimilla natural moment
adhesives and wrapped to measure the wax lyrical
I still prohibited Mama Juana
treats in the morning any law boor know
my little one, and so we find
meet somewhere in the open air
chill together because

Ref: Sister Mariola / Marika
I give you my sweetness so many years,
for many years for many years, for many years,
I touch you gently and carefully when the world treats you (ye ay)
You know ultimately important are your movements count only you (only you)
I'm here to cuddle you to drive away the dark dreams (yay)

2.Ras Luta
Sometimes I love you, sometimes you have enough,
sometimes calm down me, sometimes you shoot sulks,
the inside of the veins I feel your soft touch,
it penetrates me your breath somewhere in the middle of the night, heej,
let me enjoy what I have,
you will never be alone,
you fill your head with light and dreams,
purple mist be with us

3.Żary
Mary, Mary, fragrant Mary, Mary
You tell me that you love us still want to share?
walls, bars all prohibitions
for the fact that every day with each dwell
You tell me darling why are you available?
for each country
the ordinary consumer
as the Dutchman, come to me beautiful
we'll do it together, I know the road will be winding
look for a quiet place to relax
after a meeting with you forever free my head
what is being said, today I'm talking about what speech
did not kill anyone still want to harass you
where freedom of speech where freedom is a choice?
do not have that we do not live in a country full of diseases
where is the logic? all want us to close the
I do not care
Today you want to breathe because

Ref: Sister Mariola / Marika
I give you my sweetness so many years,
for many years for many years, for many years,
I touch you gently and carefully when the world treats you (ye ay)
You know ultimately important are your movements count only you (only you)
I'm here to cuddle you to drive away the dark dreams (yay)

Mary, Mary, joint, bong fifa Fillis.
Dude washer gushes at the moment,
when you draw gray smoke into your lungs,
act so that you came out on the plus side,
THC is my middle name, which you jarali us know he is not lying,
great mug you can count on me boldly,
if it was not, and so is insufficient,
once five to three, now breathes solo
Wolf, Wolf is out of control,
My dealer does not dim normal people,
yet no one culturing hands dirty,
best herbs, filterek, tissue,
I like when the casket is full of treasures,
often do interruption to feel like it is chopped,
I do not lose verve for new trees waiting
jaram, jaram as the old rastaman
Ganjaman heal you as a shaman
This is the power hidden in the plant
Only ignorant tarnish its opinion (wow, wow ...)

Ref: Sister Mariola / Marika
I give you my sweetness so many years,
for many years for many years, for many years,
I touch you gently and carefully when the world treats you (ye ay)
You know ultimately important are your movements count only you (only you)
I'm here to cuddle you to drive away the dark dreams (yay)

(Best planted, burn, legalize / x7)
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Mary Mary feat. Zary, Ras Luta :
 • Trzy razy pojawia się tekst jestem tu by cie tulić żeby odpędzać mroczne sny (yay) po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Ref: Siostra Mariola/Marika po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst i dotykam Cie łagodnie kiedy ostro traktuje Ciebie świat (ye ay) po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Hemp Gru wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij