H, Hunter

Hunter - Duch Epoki po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Pogrążony nocą
W swojej tajemnej pracowni, gdzie sam
Zamykam prawdzie usta, bo ja
Posiadam wszystkie klucze
I nie zwątpisz nigdy
W niekończącą się rzekę kłamstw
Gdy prowadzą cię w otchłań, a ty...
Tego nie rozumiesz

To, co będzie
Już nie będzie
Dobre tak
Jak dobre było

I nadejdzie przestrach
Twoje życie zapłonie, a ty...
Oszukany w szaleństwie na znak
Otworzysz w sobie... ciemność

Głód się rodzi,
W Noc w trup chleje
Pan wnieWbiosie oBrazŻony...

Rzeź, trupy, rzeki czerwone od krwi!
Gdy u podnóża piramid nie zgadza się szmal!
Niebo dla tego, kto rozpęta piekło!
Piekło dla tego, kto nie wierzy w niebo!
Tego któremu od wieków i wieków wciąż brak!

A jeśli Boga nie ma?
A jedynym Szatanem jest ten
Który przekona wszystkich, że on...
Naprawdę istnieje
Porozumienie Kłamców
U podstawy krzyża od lat
Zabiło niewinnego by on...
Przejął nasze winy

Wódz się rodzi
Zły w trup chleje
Pan nie prosi - sługa kosi!!!

Niebo dla tego, kto przejdzie przez oliwny gaj!
Piekło dla tego, kto zwątpi w jedyny sens słów!
Wielka nadzieja dla tych, którzy wierzą!
Wielka nagroda dla tych, którzy kłamią!
Piramidalna ściema w najlepsze wciąż trwa!
Rzeź, trupy, dzieci czerwone od krwi!
Gdy u podnóża piramid nie zgadza się stan!

Lecz jeśli Bóg istnieje
I spokojnie czeka, bo on...
Zrobi wam niezły kawał, gdy już
Zapozna was z Szatanem
Podniesie się do życia
Choć spoczywał jak martwy u stóp
Drzewa Wiecznego Kłamstwa I Łez
W naoliwionym gaju

To, co dobre
Już nie będzie
Dobre tak,
Jak dobre było

To szaleństwo trwa już tyle lat!
Otwórz oczy, weź głęboki wdech!
chcesz szukać Boga to zacznij od siebie!
Bo oni nie wierzą, bo wierzą w cierpienie!
Gdy w dole u stóp ich piramid nie zgadza się stan!
Rzeź, trupy, dzieci czerwone od krwi!
Otwórz oczy, przestań w końcu śnić!

Tłumaczenie:

Overwhelmed by night
In its secret laboratory, where alone
Close my truth mouth, because I
I have all keys
And you do not despair never
In the never-ending river of lies
When lead you into the abyss, and you ...
You do not understand this

This is what will
No longer will
Good so
How good was


And fear come
Your life spark, and you ...
Cheated in a frenzy to sign
You open in yourself ... darkness

Hunger is born,
In Night at the corpse kickin '
The Lord of the heavens offended ...

Carnage, the corpses, the rivers red with blood!
Once at the foot of the pyramids does not agree dough!
Heaven for those who unleash hell!
Hell for those who do not believe in heaven!
That which for centuries and centuries, is still missing!

And if God does not exist?
And the only Satan is the
Who will convince everyone that he ...
there really is
Agreement Liars
At the base of the cross of year
That he had killed an innocent ...
He took our sins

The leader is born
Poor in dead kickin
Lord do not ask - servant cuts!!!

Heaven for those who go through the olive grove!
Hell for those who lose faith in the only sense of the words!
The great hope for those who believe!
Great reward for those who lie!
Pyramid scam at best is still going!
Carnage, corpses, children red with blood!
Once at the foot of the pyramids does not match the state!

But if God exists
I calmly waits because he ...
He'll do you a good chunk of that you have
Familiarize you with Satan
Rise to life
While resting at the feet of the dead
Tree of Eternal Lies and Tears
The oiled grove

The great thing
No longer will
Good so
How good was

This madness has been going on for so many years!
Open your eyes, take a deep breath!
you want to look for God to start with yourself!
Because they do not believe because they believe in pain!
Once down at the foot of the pyramids does not match the state!
Carnage, corpses, children red with blood!
Open your eyes, stop at the end of the dream!
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Duch Epoki:
 • Dwa razy pojawia się tekst Dobre tak po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Już nie będzie po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Jak dobre było po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Hunter wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij