Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

J, Jeden Osiem L

Jeden Osiem L - 51 stan po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

51 stan Polska, realizm nie fikcja oparta na paradoksach,
sterowany handel naszymi uczuciami,
dozwolony owoc, przechodzimy przez to sami,
koncertowy dumping praca na własny rachunek,
kicz prowokacyjny który psuje wizerunek,
rakotwórcze środowisko, ostry balet w kuluarach,
musisz radzić sobie sam, wiara w nich przestała działać,
uwłaszczenie, wywłaszczenie, dociążenie co jest grane?
Starasz się jak możesz, a tu znowu przejebane,
triumf zbiera ignorancja, populizm, pieniądz guru,
51 stan emancypacja rozumu,
spisane dzieje głupot, chociaż przesiane są miłością,
nasze własne inferno, bardziej przesiane nicością,
mocniejsze raporty, iskra za iskra na stykach,
płacąc za błędy elity pytasz z czego to wynika,
teatralizacja osób na najwyższych stanowiskach,
szukasz na to metafory, niema takiego zjawiska,
krótki sen o miłości, w jednej chwili nas zamyka,
51 stan taka polska Ameryka.


Żyjesz tu ,widzisz to, nic nie jest ci obce,
nie po to aby ogrzać tyłki co dzień wschodzi słońce,
mieszkam tu, widzę to, nic nie jest mi obce,
chyba za te wszystkie dni tak kochamy nasza Polskę.


To nie sen, wszystko na twoich oczach,
rozgrywa się tu dramat, musisz dobrze się przyglądać,
możesz być zaślepiony i nie widzieć tych ran,
taka polska Ameryka 51 stan,
ej w całej Polsce mnóstwo obojętnych osób,
jeszcze więcej idiotów, których dopuszcza do głosu,
świąt zepsucia chaosu, ty próbujesz znaleźć sposób,
w kraju pełnym patosu wszyscy idą w stronę sztosu,
kraina smutnych ballad, beznadziei, krętactwa,
bawiąca do łez dramaturgia prostactwa,
kryzys ponad wszystko, krwawe prawo bez honoru,
które zatrzymuje wiarę tworząc siec rożnych zatorów,
zdrowa terapia bez ofiar, ile masz ze zwierzęcia,
najpierw do własnej kieszeni retuszując jako ciecia,
brak zajęcia, frustracja, lustracja, defraudacja,
kumoterstwo, nominacja, schorowana biurokracja,
po której stronie racja, ile tych trafionych planów,
ile nieudanych prób, robiąc z nas ludzi baranów,
fikcja a gdzie fakty? Wasze polityczne chęci?
Wszystko dawno martwe, jak dawno martwi prezydenci,
niema co się obrażać, żalem nie zmyjesz tej plamy,
po raz kolejny witamy, polskie zjednoczone stany.

Żyjesz tu ,widzisz to, nic nie jest ci obce,
nie po to aby ogrzać tyłki co dzień wschodzi słońce,
mieszkam tu, widzę to, nic nie jest mi obce,
chyba za te wszystkie dni tak kochamy nasza Polskę.

Znowu ściemniony bilans, który ma zataić wszystko,
te wszystkie procedery które są bliżej niż blisko,
zaostrzenie fikcji, przeciw korupcji reklamy,
mówią i obiecują a to puste slogany,
atmosfera skandalu, wszystko z przymrużeniem oka,
polski bazar z dyplomami, nieświadomość w miejskich blokach,
główni aktorzy dramatu, chcą koordynować ruchy,
nasza władza bez wiedzy, każdy coraz bardziej głuchy,
każdy kreci jak może, jak nie widzisz przetrzyj oczy,
już nie raz to widziałeś, i nie raz cię to zaskoczy, z nadzieja bez żalu,
słuchasz kłamliwych relacji, cyka kolejna bomba siejąc ziarno prowokacji,
nie ta rzeczywistość piękna ukształtowana w sondażach,
51 stan który miłością zaraza, polski eksport optymizmu,
zubożała strefa cienia, obietnica- będzie lepiej,
nie jest w stanie nic pozmieniać, napychając kieszenie,
myślą mamy jeszcze czas, witam w ukochanym kraju,
Rzeczypospolitej lewych kas.

Tłumaczenie:

51 state of Poland , realism is not fiction based on paradoxes ,
controlled trade our feelings ,
allowed the fruit , we go through it ourselves ,
Concert dumping work on their own account ,
provocative kitsch which spoils the image,
environmental carcinogens , acute ballet on the sidelines ,
you have to cope alone, faith in them stopped working ,
enfranchisement , expropriation , dociążenie what's going on ?
You try to like you , and here again fucked
triumph collects ignorance , populism , money guru
51 state of the emancipation of reason ,
written history of stupid , though screened are love ,
our own inferno , more sifted nothingness ,
reports stronger spark for spark at the contacts ,
paying for the mistakes of elite ask why that is ,
theatricality of people in top positions ,
're looking for a metaphor, mute such a phenomenon ,
short dream about love, in a moment we close ,
51 state of the Polish America .


You live here , you see it , nothing is alien to you ,
not just to keep warm ass every day the sun rises ,
I live here , I see it , nothing is foreign to me ,
I think for all those days we love our Poland.


It's not a dream , all in your eyes ,
drama played out here , you have a good look
You can be blinded and not see these wounds ,
51 America the Polish state ,
than in Poland a lot of neutral people
even more idiots , which allows for voice,
Christmas chaos corruption , you are trying to find a way
in a country full of pathos all go towards sztosu ,
land of sad ballads , hopelessness , chicanery ,
Playing to tears dramaturgy vulgarity ,
crisis , above all , bloody right without honor ,
faith that stops creating various network congestion,
healthy therapy without casualties , as you have with the animal,
first into his own pocket touching up as cutting ,
no classes , frustration, vetting , embezzlement ,
cronyism , appointment , ailing bureaucracy ,
which side of right, how many of these trafionych plans
how many failed attempts , making us humans rams,
fiction and where the facts? Your political desire ?
All long dead , as long dead presidents,
silent as to offend regret not wash away the stain ,
once again welcome , Polish united states .

You live here , you see it , nothing is alien to you ,
not just to keep warm ass every day the sun rises ,
I live here , I see it , nothing is foreign to me ,
I think for all those days we love our Poland.

Again dimmed balance that has to conceal all
These all procedery that are closer than close
exacerbation of fiction , anti -corruption advertising,
say and promise and that empty slogans ,
atmosphere of scandal , all with a grain of salt ,
Polish bazaar with diplomas , unconscious in urban blocks,
the main actors of the drama , they want to coordinate movements
our power without knowledge , each becoming more and more deaf,
each revolves as it may, as you can not see , wipe your eyes ,
have not seen it once , and it will surprise you again with hope without regret ,
listen deceitful relationship , another bomb ticking sowing seed provocation,
This is not the reality of beauty formed in the polls ,
51 state that the love of plague , Polish export optimism
impoverished area of shade, promise - it will be better
is not able to do rearrange , napychając pockets,
think we still have time , welcome to the beloved country
Republic of cash left .
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence 51 stan:
 • Dwa razy pojawia się tekst chyba za te wszystkie dni tak kochamy nasza Polskę po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst mieszkam tu widzę to nic nie jest mi obce po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst nie po to aby ogrzać tyłki co dzień wschodzi słońce po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Jeden Osiem L wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij