J, Jeden Osiem L

Jeden Osiem L - Kilka chwil po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Są chwile, które chciałbym zatrzymać tak
Tych kilka suwenirów, Z minionych dawno lat
Jak fotografie w wysokiej rozdzielczości,
zbliżać, oddalać, szukać w nich doskonałości.
Są chwile, które chciałbym wymazać lecz,
Ktoś numerował strony oszukać nie da się.
I dzień po dniu jest częścią mnie niezmiennie,
Zdarzeń zbiór napędzających się wzajemnie.
Po między nimi ja, w centrum tworzeń dat,
Chciałbym pojąć jak, działa cały świat.
Przyszłość wiarę daję, póki jest nieznana
Wieczność puchem wielkich planów wysłana.

Kilka chwil, jak wybrany z setek dni
wspomnień posklejany film.
Mówi mi,
Mówi jak mam dalej żyć,
Którą drogę wybrać dziś...

Ręce dwie, rozum, które dał mi dobry Bóg
Przydział na cuda dla mnie jedno spełnić mógł.
Jestem więc dostałem wole, żeby walczyć ,
Marzeń w brud, na każdy życia dzień wystarczy.
Śnie by znów zbudzić się rano z przeświadczeń,
To jest ten czas, dziś na lepsze wszystko zmienię .
Otworzę folder nazwany doświadczeniem,
To jest recepta jak tu jest natchnienie.
Tu jest złudzenie, że życie jak gobelin,
żyć można wiecznie, oglądać jak się mieni.
Że starczy czasu i w końcu ktoś doceni,
że sens ma wszystko, że zły los się odmieni.
Ocean wspomnień, nie chcę ich zapomnieć ,
Upadki, wzloty czas triumfów i czas potknięć.
Dają naukę, wytykają błędy
Krzyczą do przodu lub droga nie tędy!

Kilka chwil
(tylko kilka krótkich chwil) jak wybrany z setek dni
Wspomnień posklejany film
Mówi mi
(właśnie dzisiaj powie mi) mówi jak mam dalej żyć
Którą drogę wybrać dziś...

Pamiętam za małolata było różnie,
zbyt wiele rzeczy chciałbym odłożyć na później.
Pamiętam nie zrobię dziś zrobię jutro,
nigdy nie nadeszło wiesz, mówi się trudno.
Pamiętam czasem myślałem, kim zostanę,
Piękne marzenia, co zdawały się być planem.
Pamiętam i nagle wszystko w moich rękach,
koniec snu, świat konfortuje siłę piękna.
Dni zatopione w szczęściu lekarstwem
gdy, robi się źle w przeszłość patrzę.
Tam, pewne wszystko tu nie zawsze,
nie ma takiej siły, która te wspomnienia zatrze.
Kilka chwil, całe życie w paru klatkach,
Kilka dni, tam jest cała o mnie prawda.
Krótki film, ja jedyny jego znawca,
Wstaje świt, kolejny dzień krzyczy akcja!

Kilka chwil
(tylko kilka krótkich chwil) jak wybrany z setek dni
Wspomnień posklejany film.
Mówi mi
(właśnie dzisiaj powie mi) mówi jak mam dalej żyć
Którą drogę wybrać dziś...


Kilka chwil, jak wybrany z setek dni
wspomnień posklejany film
Mówi mi,
Mówi jak mam dalej żyć ,
którą drogę wybrać dziś...

Tłumaczenie:

There are moments that I would like to stay as
These few souvenirs, from the past long years
How high resolution photographs,
approach, recede, they look for perfection.
There are times that I would like to erase but,
Someone numbered start page can not cheat.
And day after day is a part of me constantly,
Collection events propelling each other.
After between I, in the center of creations and dates,
I would like to understand how, operates throughout the world.
The future of the faith give, while it is unknown
Eternity sent down big plans.

A few moments, as selected from hundreds of days
Glued movie memories.
He tells me,
I tell you how to live,
Which path you today ...

Two hands, reason, which gave me a good God
Allocation for miracles to me one could meet.
I am so I will, to fight,
Dreams in the dirt, every day life is enough.
Dream to wake up in the morning again with convictions,
This is the time, now everything will change for the better.
Open the folder called experience,
This is the recipe as inspiration here.
Here is the illusion that life as a tapestry,
one can live forever, watch how shimmers.
That enough time and eventually someone will appreciate,
that is the point of all that bad luck will change.
Ocean of memories, I do not want them to forget,
Downs, triumphs time highs and time lapses.
Provide education, point out errors
Shout to the front or the road is not that way!

moments
(only a few short moments) as selected from hundreds of days
Glued movie memories
He tells me
(just tell me today) tells how do I continue to live
Which path you today ...

I remember a Hero was different,
too many things I would like to postpone.
I remember the day I do not do it tomorrow,
never came, you know that's tough.
I remember the time I thought, who stay,
Beautiful dreams, what seemed to be a plan.
I remember, and suddenly everything in my hands,
end of the dream, the world konfortuje power of beauty.
Days immersed in happiness cure
while, it gets bad in the past look.
There, some of all this is not always
there is no force that will erase those memories.
A few moments, a lifetime in a few cages,
Some days, there is the whole truth about me.
Short film, I only its expert,
Dawn gets up, another day shouting action!

moments
(only a few short moments) as selected from hundreds of days
Glued movie memories.
He tells me
(just tell me today) tells how do I continue to live
Which path you today ...


A few moments, as selected from hundreds of days
Glued movie memories
He tells me,
I tell you how to live,
which way to take today ...
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Kilka chwil:
 • Cztery razy pojawia się tekst Mówi mi po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Którą drogę wybrać dziś po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst (właśnie dzisiaj powie mi) mówi jak mam dalej żyć po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Jeden Osiem L wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij