K, KaeN

KaeN - Zbyt wiele ft. Cheeba, Wdowa po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

KaeN
Każdy z nas tego przecież chce,
zatrzymać się by być szczęśliwym,
mija czas, przemija dzień,
ja tego chcę - żyć nie na niby.

KaeN
1. Znowu ruszam w trasę, czas dłuży mi się,
zrozumiałem, że zostałem sam w burzy idę
Krople deszczu są nastrojem tym,
jednak to nie krople deszczu, to są moje łzy.
Mógłbym wiele Ci dać, mógłbym księciem być
tylko pokaż mi jak, już tak nie chcę żyć.
Znowu nowa kobieta, kochanka na jedną noc
zabiera duszę samca piękno to.
Nie mów, że mnie kochasz po tej zwykłej jednej nocy,
bo to puste słowa dogodne serce się mrozi.
Potrzebuję ciepła, tej szczerości lecę w nicość,
nie wstydzę się miłości - byłbym przecież hipokrytą.
Wiele bólu mam, wiele nienawiści też,
świeżych wiele ran, szczerej prawdziwości chcę.
Wracam z trasy, wkładam klucz, otwieram zamek w drzwiach,
łudzę się że ktoś tam czeka, dociera - zostaje sam.

Cheeba
ref.
Czy chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam?
Czarne i białe to nie tylko ja.
Idę po swoje, bo to nie wstyd gonić marzenia,
przebijając głową nieba błękit.
Zaraz przyjdzie noc po nas, zaraz upłynie czas,
takie same sny masz ty i ja
- nie chcę wiele, choć wszystko chcę brać.

WdoWA
2. Łatwo jest Ci mówić, ale trudniej zrobić
jeszcze trudniej utrzymać za ogon dwie sroki.
Jak nie umiesz się obronić pokusy się nie czają,
a od żadnej nie usłyszysz słodkiego dobranoc.
Podejmujesz wybór, ponosisz konsekwencje
- czemu znów to robisz, skoro tak bardzo nie chcesz?
Do siebie miej pretensje, Boże to takie męskie
- chcesz ciepła w domu jednocześnie ognia na mieście?
Pusta przestrzeń przypomni ci o błędach,
chciałeś ognia to z piekła ogień cię dosięga.
I nie rozgrzeje serca jak prawdziwe emocje,
bo znowu wyszło źle, a znowu chciałeś dobrze.
Mogłabym ci wiele dać, to za czym tęsknisz,
mogłabym za tobą stać, uczynić wielkim
gdybyś naprawdę chciał, powiedział to głośno,
a karma jest zołzą pokaże ci samotność.

Cheeba
ref.
Czy chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam?
Czarne i białe to nie tylko ja.
Idę po swoje, bo to nie wstyd gonić marzenia,
przebijając głową nieba błękit.
Zaraz przyjdzie noc po nas, zaraz upłynie czas,
takie same sny masz ty i ja
- nie chcę wiele, choć wszystko chcę brać.

Cheeba
3. To jest jak cień, wypełnia mnie
Wątpliwości jad powoduje, że czuję się dziś sam,
coś omija mnie widzę to wyraźnie,
choć często jak przez mgłę.
Mimo, że tu chcę więcej wiem jedno,
że to czego szukam jest wciąż tu ze mną.
Jedni potrafią to zdobyć, inni biegną
ciągle przed siebie nocą ciemną,
a ja tam wciąż widzę gwiazdy, gdzie inni widzą puste niebo.
Widzę twoją twarz, gdzie nie powinno być niczego.
Mam coś w sobie, choć nie zawsze jest to coś dobrego,
lecz mimo tego przede mną jeszcze jest coś ważnego.
Tak coś pięknego, tak nieuniknionego
- czy to zbyt wiele jest że ciągle chcemy tego?
Wiem, że w końcu to znajdę,
szczęście czeka gdzieś na mnie.

Cheeba
ref.
Czy chciałbym zbyt wiele, żeby nie być sam?
Czarne i białe to nie tylko ja.
Idę po swoje, bo to nie wstyd gonić marzenia,
przebijając głową nieba błękit.
Zaraz przyjdzie noc po nas, zaraz upłynie czas,
takie same sny masz ty i ja
- nie chcę wiele, choć wszystko chcę brać.

KaeN
Każdy z nas tego przecież chce,
zatrzymać się by być szczęśliwym,
mija czas przemija dzień
ja tego chcę - żyć nie na niby. x2

Tłumaczenie:

Each of us, after all,
wants to stop, to be happy,
time passes, passes the day,
I want it - to live for real.

Kaen
1 Again, I'm on my route time drag on me
I realized that I was alone in the storm I go
Raindrops are in the mood,
However, it is not raindrops, these are my tears.
I could give you much, I could be a prince
just show me how, I just don't wanna live so.
Again, a new woman, a lover for one night
takes the soul of a male beauty is.
Do not tell me you love me after the usual one night,
because it's empty words good heart freezes up.
I need warmth, the sincerity I fly into nothingness,
I am not ashamed to love - I'd be a hypocrite after all.
I have a lot of pain, a lot of hate too,
many fresh wounds, sincere veracity want.
I'm back from the tour, I put the key, open the lock on the door,
deceive myself that someone out there waiting for arrives - is the same.

ref.
Would I like too much, so as not to be alone?
Black and white is not just me.
I'm going after her, because it's not a shame to chase dreams
piercing the sky blue head.
As soon as night comes after us, as soon as time elapses,
the same dreams you have, you and I
- I do not want much, but all I want to take.

Widow
2 It is easy for you to say, but harder to do
even harder to keep the tail of two magpies.
If not disposed to defend the temptation not to lurk,
and since you will not hear any sweet goodnight.
You make the choice you always consequences
- Why are you doing this again, so if you do not want?
To keep himself claims, God is so manly
- You want to heat the house while the fire out?
Empty space will remind you of the error,
wanted to fire it with hell fire reaches you.
And it warms the heart like a real emotion,
I again came out wrong, and again meant well.
I could give you many, it's what you miss,
I could stand behind you, make a big
if you really wanted to, he said it out loud,
and karma is a witch will show you solitude.

ref.
Would I like too much, so as not to be alone?
Black and white is not just me.
I'm going after her, because it's not a shame to chase dreams
piercing the sky blue head.
As soon as night comes after us, as soon as time elapses,
the same dreams you have, you and I
- I do not want much, but all I want to take.

Cheeba
3 It is like a shadow, fills me
Doubts venom causes that I feel today alone,
'm missing something I can see it clearly,
though often vaguely.
Although here I want more I know one thing,
that's what I'm looking for is still here with me.
Some people are able to get it, others run
still ahead, dark night,
I was there and I can still see the stars where others see empty sky.
I see your face, where there should be nothing.
I have something in itself but it is not always a good thing,
but in spite of me is still something important.
So something beautiful, so inevitable
- Is it too much is that they still want this?
I know that eventually I'll find,
Fortunately, somewhere waiting for me.

ref.
Would I like too much, so as not to be alone?
Black and white is not just me.
I'm going after her, because it's not a shame to chase dreams
piercing the sky blue head.
As soon as night comes after us, as soon as time elapses,
the same dreams you have, you and I
- I do not want much, but all I want to take.

KaeN
Each of us wants, after all,
stop to be happy,
time passes passing day
I want it - live not real. x2
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Zbyt wiele ft. Cheeba, Wdowa:
 • Cztery razy pojawia się tekst Cheeba po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst przebijając głową nieba błękit po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst KaeN po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy KaeN wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  , , ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij