K, Kushin

Kushin - Kiedy odejdę po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Powiedz, czy kiedy odejdę, to wspomnisz o mnie?
Czy pamiętasz te dobre chwile i zło wyrządzone?
I pomyśl czy chciałem tego, czy chciałem ranić,
przecież dobrze wiesz, że czasu cofnąć nie da rady.
Ale zostały rady, słowa, które mówiłem,
pamiętaj, że zawsze trzeba iść twardo przez życie
Choć coraz częściej słyszę, że ludzie odchodzą,
nie obwiniaj się, że nie byłeś pomocną dłonią.
Że nie było Cię wtedy, że nie wiedziałeś co jest,
zawsze gdy coś przychodzi to potem musi odejść.
Ale czemu tak, czemu ciężko się w tym odnaleźć,
patrząc gdy gałąź drzewa załamie się pod ciężarem.
Gdy lina się zerwie, albo otrują się, o śmierci,
bo nikt nie chce byś stał się tylko ku pamięci.
Pamiętaj, że zawsze są ludzie którzy będą przy tobie,
czemu tak bardzo chcesz się spotkać z Bogiem?

Ponoć tam jest lepiej, tu jest cierpienie,
ale są też ludzie którzy chcą byś stanął na ziemię.
Zaciśnij pięści i walcz o to co ważne dla Ciebie,
dopiero potem wspomnisz kiedy odejdę. x2

Powiedz czemu jesteś tu, skoro w niebie jest lepiej,
nie wzięliśmy się znikąd a los ma przed nami cele.
Dostaliśmy szansę, by stąpać tutaj,
i tworzyć swoją ścieżkę, wspólnie, w grupach.
W pojedynkę ludzie walczą, ale ze swoim sumieniem,
czasami to co dobre, może być złudzeniem.
Bo liczą się uczucia, nie kupisz ich za żadną cenę,
mają wartość, która nie może pójść w zapomnienie.
Często zapominamy o tych którzy są nam bliscy,
często ich ranimy, pozostawiając blizny.
Wiem, w głębi duszy, przecież to nie zamierzone,
więc naprawmy to, nie podejmujmy decyzji pochopnie,
nie odchodźmy stąd, nie zostawiajmy ich samotnie,
nie bez powodu właśnie z nimi było nam dobrze.
Teraz widzisz, wartości ważniejsze niż diamenty,
a więc zostaw to kłamstwo i dostrzeż nasze błędy.

Ponoć tam jest lepiej, tu jest cierpienie,
ale są też ludzie którzy chcą byś stanął na ziemię.
Zaciśnij pięści i walcz o to co ważne dla Ciebie,
dopiero potem wspomnisz kiedy odejdę. x2

Tłumaczenie:

Tell me, is when I'm gone, you mention me?
Do you remember the good times and bad done?
I think if I wanted to, if I wanted to hurt,
after all, you know, that time can not undo the council.
But it was the council, the words that I said,
remember that you always have to go through life hard
Although more and more often I hear that people go,
do not blame yourself that you were not a helping hand.
That was not you if you did not know what it is,
whenever something comes it then has to go.
But why so, so hard to find in this,
looking at the branch of the tree will collapse under the weight.
When the rope breaks, or poison in a death,
because no one wants you to become just a memory.
Remember that there are always people who will be with you,
so you want to meet with God?

Apparently, there is more, there is suffering,
but there are also people who want you to stand on the ground.
Tighten your fists and fight for what is important to you,
then mention when I'm gone. x2

Tell me why you're here, since in heaven is better
we did not take a lot out of nowhere in front of us has goals.
We got a chance to tread here
and create your path together in groups.
The people are fighting alone, but with his conscience,
sometimes it is good, it may be an illusion.
Because feelings count, do not buy them at any price,
have a value that can not be forgotten.
We often forget about those who are close to us,
often we hurt them, leaving scars.
I know, deep down, it's not intentional,
So fix that, We should not take the decision lightly,
odchodźmy not here, do not leave them alone,
not without reason that we were with them well.
Now you see, the values ​​more important than diamonds,
so let it lie, and to see our mistakes.

Apparently, there is more, there is suffering,
but there are also people who want you to stand on the ground.
Tighten your fists and fight for what is important to you,
then mention when I'm gone. x2
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Kiedy odejdę:
 • Dwa razy pojawia się tekst Zaciśnij pięści i walcz o to co ważne dla Ciebie po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst dopiero potem wspomnisz kiedy odejdę x2 po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Ponoć tam jest lepiej tu jest cierpienie po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Kushin wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij