Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

L, Liber

Liber - Skarby po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Wszystko kręci się jak pozytywka.
W kółko ta sama melodia...


Tak to się kręci: pobudka, marsz do robót,
Akordy, nadgodziny! Bez ZUSu, bez wolnych sobót!
Zamknięty obwód, w różnym wieku chłopów!
Opór! Budowlanka – obóz Robocopów!
Połowa bez rokowań! Na dachach zabudowań,
Chcą coś zaplanować, chcę coś wyprostować!
Zobacz, z rusztowań szczytu nie widać drogi do profitu!
Bez sprytu! Nie widać rent, nie widać emerytur!
Na tym rysunku zero szacunku, zero ubezpieczeń!
Wypłaty cięte jak skretche, jak głowy ścięte mieczem!
Anorektyczna kieszeń, stos wyrzeczeń,
Bez urlopów i wycieczek!
Ospali! Ich praca nie pozwala pospać!
Eliminowani! Los nierówno rozdał!
Niektórzy nie są zdolni by wziąć duży rozmach!
Niektórzy nie chcą wiedzieć! Zamiast leżeć stanąć można w pionie!
A ci co mają chęci, ich szansa tonie!
Stworzeni, żeby żyć w ogonie! Gryząc kromkę chleba gdzieś w wagonie!
Popadając w agonię! Pogoda dla bogaczy nie jest po ich stronie!
Ale nie wszyscy! Nie każdy tutaj wystygł, chociaż
Gaża statysty nie wystarcza na żywot zajebisty!
Bywa chłodno, zmarzną dłonie, ale nie zamarznie godność.

Ref. Gdy zbudzi nas dźwięk potłuczonego szkła.
Gdy przejdą fosę i dorwą się do bram.
Mamy coś, czego nie zabiorą nam.
Gdy wzrok przesłoni gęsta mgła.
Mamy swoje skarby!
Mamy coś czego nie zabiorą nam.

Tniesz zmęczonym autem polską szosę, a w głowie bitwa!
Rzeczywistość nie jest aksamitna, gonitwa!
Żeby tu wytrwać odsuniesz od pyska dzieci.
Potomkowie ludzi bez nazwiska, bez pozycji!
Skryci, gdy się nie ma czym poszczycić!
Młody dostaje psychiczny wycisk od koleżków, którzy mają dzianych rodziców!
Co się starają, o to jak ich w mieście postrzegają!
Za rasę wyższą, wywyższą przez dorobek!
Ojciec nosi sztywno kark i uniesioną głowę, i twarz kamienną, i szyderczy uśmiech!
Świni przy korycie od niego nie odróżnię! I bywa różnie!
Ale nie przesadź w interesach, w roli prezesa, nowobogackiego szefa,
Który się znalazł w swoich wymarzonych strefach!
Na głównym forum, gdy na mszy wymienia się sponsorów i dobrodziei,
I złodziei, co od poniedziałku przeczą swej idei!
Ej! Robactwo robi na twej glebie! Znają ciebie ludzie,
Tylko to łączy mnie i ciebie, ale miej świadomość
Dla nich jesteś nikim, sprawiedliwość dorwie cię jak wiking
Weź od córki tę płytę, posłuchaj tej muzyki!
Kiedy ci wlecą po długi panowie z ciemnej bryki i wszystko wezmą!
My mamy coś, co zostanie na pewno, skarby, których nie dosięgną!
To są skarby, których nie dosięgną!
Skarby, których nie dosięgną!

Ref. Gdy zbudzi nas dźwięk potłuczonego szkła.
Gdy przejdą fosę i dorwą się do bram.
Mamy coś, czego nie zabiorą nam.
Gdy wzrok przesłoni gęsta mgła.
Mamy swoje skarby!
Mamy coś czego nie zabiorą nam.

Tłumaczenie:

Liber- Treasures

Everything is like a music box.
The same melody over and over ...

So it is booming: wake up, walk to work,
Chords, overtime! Without ZUS, no free Saturdays!
Closed circuit, the peasants of all ages!
Resistance! Timber – Robocup’s camp!
Half without bargaining! On the roofs of buildings,
They want to plan something, they want to straighten something!
Look from the top of scaffolding, you can not see the road to profit!
Without cunning! Do not see pensions, pensions can not see
In this picture - no respect, no insurance!
Withdrawals as a scratch cut, as the head cutted by the sword!
Anorexic pocket, stack sacrifices,
Without leave and tour!
Sleepy! Their work does not let sleep!
Eliminated! Los unevenly gave!
Some people are not able to take a major momentum!
Some do not want to know! Rather than lie can stand vertically!
And those who have intentions, their chance is sinking!
Created to live in the backgroound! Biting a piece of bread somewhere on the train!
Falling in agony! Weather for the rich is not on their side!
But not all! Not everyone here gone cold, although
Wages are not sufficient to sta fucking life!
Sometimes cold, your hands get cold but dignity won't freeze.

Chorus
When the sound of broken glass wake up us
When they pass the moat, and seized the gates
We have something they won't take
When a thick fog obscures sight
We have our treasures
We have something they won't take

You cut the road weary Polish car but in head a battle!
Reality is not velvet, race!
To endure here you'll move away your children from the mouth
Descendants of people with no names, no position!
Shy, when there is nothing to boast of!
Kid gets a psychic impression from the buddies who have knitted parents!
Who try, how they are perceive in the city!
For racial higher, exalted achievements!
Father wears stiff neck and lifted head and face of the stone and mocking smile!
Pig at the trough does not differ from him! And sometimes different!
But do not overboard in business, as president, chief,
Who came to rest in their dream zones!
On the main forum, where the mass lists the sponsors and good ones.
And the thieves, who on Monday contradicted their ideas!
Hey! Vermin do on your soil! People know you,
Only that connects me and you, but be aware
For them, you are nobody, justice will get you as viking
Take from your daughter this record, listen to this music!
When these gentlemen from the dark come after debts cars and take it all!
We have something that is for sure, treasure that they can not reach!
These are treasures that they can not reach!
Treasures that they can not reach!

Chorus.
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Skarby:
 • Cztery razy pojawia się tekst Mamy coś czego nie zabiorą nam po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Gdy wzrok przesłoni gęsta mgła po polsku.
 • Dwa razy pojawia się tekst Mamy swoje skarby! po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Liber wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij