Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

P, Paktofonika

Paktofonika - A robi się to tak po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

MAG::
No nie jeden się tu głowi
Jak to się robi?
Co? A robi się to tak.. na to zawsze gotowi
No nie jeden się tu głowi
Jak to się robi?
Co? A robi się to tak.. na to zawsze gotowi

Siedzę sobie w klubie, jak prosię w nosie dłubię
Drapię się po dupie, w takt, rytm nogą tupię
Wokół tańczą ludzie, ja pogrążony w nudzie
Ona z kasy mnie oskubie, a ja sobie ją kupię
To dobry układ, jestem z tego rad, że ten drink jak swat nas swata
Tego lata, pomysłów ma tysiąc umysł co figle płata
I chyba mogę przysiąc, może się przysiąść Psychotata ?
Miło mi, cię (i cię..) przepraszam, czy macie picie (picie)
Jestem spragniony, jak tak, to znakomicie
Tu.. rymy na wolno, jak i w zeszycie
Z wami, dziewczyny, ja znajdę się na szczycie
Wątpliwości nie ulega, piękna jak Susan Vega
Od czasu do czasu wolność swą zastrzega
Papierosa wyciąga i prosi mnie o ognia
Tymczasem ja jedną zapałkę mam w spodniach, ale
Tego dnia ona płonie jak pochodnia
i ssie ze mnie kasę, jak bezdenna studnia
może tak dla ochłody, przełamiemy pierwsze lody
jestem czarujący, bo mam na to metody
i gdy, sens ukryty, cel dawno zdobyty
tu cię mam, jak dozwolone wszystkie chwyty
pyta: która godzina? Zegarek mi stanął
najpierw dobranoc, a potem będzie rano
poszedłem zapytać, kiedy wróciłem
ich nie zastałem, a inne upatrzyłem
one wyszły jakby tyłem, a mi tyłem wyszły tyły
chyba tą zwrotkę mi spierdoliły
ej.. chciałem dalej rymować, no.. hehe
chyba tą zwrotkę mi spierdoliły

TYMI::
nie jeden się tu głowi

MAG::
Jak to się robi?

TYMI::
No a robi się to tak..

MAG::
na to zawsze gotowi

TYMI::
nie jeden się tu głowi

MAG::
Jak to się robi?

TYMI::
No a robi się to tak..

MAG::
na to zawsze gotowi

TYMI::
Sprawdzony lokal, za jego drzwiami komplikacji multum
3 godziny tutaj, mam swój moment triumfu
rozmowy w toku, razem z wami wszystkimi
kasy limit, póki jest, to sączymy
klimat prawie jak latem, w parku na ławkach
zamiast browaru – tonik, pięćdziesiątka Seagrams’a
jakaś lalka jak lampas, subtelny dotyk
w powietrzu zapach jej perfum, jak narkotyk
na ręku dziara, lubi być rozpoznawana
o takich jak ona po mieście rozchodzi się fama
obcykana, znajomości płaszczyzna
sprawdzony bajer działa jak afrodyzjak
wzrok na jej cyckach, w łóżku ostra jak brzytwa
każdy chciałby dzisiaj dotrzymać jej towarzystwa
po to tu przyszła, będę miał swoją szansę
dla wszystkich fajnych dziur Tymi kończy toastem


FOKUSMOK::
nie jeden się tu głowi

TYMI::
Jak to się robi?

FOKUSMOK::
No a robi się to tak..

TYMI::
na to zawsze gotowi

FOKUSMOK::
nie jeden się tu głowi

TYMI::
Jak to się robi?

FOKUSMOK::
No a robi się to tak..

TYMI::
na to zawsze gotowi

FOKUSMOK::
Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale
Widzę stale te, co wokale przeliczają na cale.. he
żmije.. ile jeszcze je muszę znosić?
Zmusić cię, czy prosić cię, kocie przestań się nosić
Kici-kici bądźmy nieprzyzwoici
Dziś chwile ulotne umili ci ktoś
Tylko poproś, a ustawię ostrość
Zbliżenie na całe, ślińcie się, czy odwrotność
Dość godności masz jak ja miłości
Daj sygnał, jeżeli masz na tyle mądrości
Ale dzisiaj nie kochaj się w mojej złożoności
Tylko ze mną,ostro, no bo to o to pościg
Czujesz? Atmosfera pulsuje jak głośnik
Dotyk.. i moje piorunujące zdolności
Dziewczyno.. porusz mnie, a nic mnie nie zatrzyma
I nie przestawaj, dawaj, a będzie jak lawina
Z nóg ścinał finał, znasz ten klimat
Z opowiadań koleżanek, że poranek je zatrzymał, ale
Bez obiecanek, wolisz dotyk, więc przystanek
Fokusmok - dla fanek


PIH::
nie jeden się tu głowi

FOKUSMOK::
Jak to się robi?

PIH::
No a robi się to tak..

FOKUSMOK::
na to zawsze gotowi

PIH::
nie jeden się tu głowi

FOKUSMOK::
Jak to się robi?

PIH::
No a robi się to tak..

FOKUSMOK::
na to zawsze gotowi

PIH::
Chcesz wiedzieć, jak to się robi? Lekcja numer jeden:
Traktuj je jak powietrze, nie odpędzisz ich od siebie
Nie jesteś frajerem, nie stawiaj drogich alkoholi
Niech dziurze nie uderzy woda sodowa do głowy
Pokaż klasę damie, nie gardź przy niej szmatą
Cipka polityką, ty od teraz dyplomatą
Będzie warto, nawiń na uszy makaron
Sypnij 3 komplementy nogi się rozkładają
Jest piękna, mądra, podąża tropem mody
Złamane kody, masz lody lody lody,
Żywe dowody, że te lekcje są bezcenne
Najlepsi stratedzy jak krew przelewają
S do P do E do R do M do Ę
Chcesz tego czy nie? Full kontakt, ostrą grę?
Seks jak sport, szybką piłkę, mokry kort
Wiesz jak to się robi, kiedy już zdobyty fort

STRAHO::
no nie jeden się tu głowi

PIH::
Jak to się robi?

STRAHO::
a robi się to tak..

PIH::
na to zawsze gotowi

STRAHO::
no nie jeden się tu głowi

PIH::
Jak to się robi?

STRAHO::
a robi się to tak..

PIH::
na to zawsze gotowi

STRAHO::
Panowie, lokal otwarty, oto wrota na party
Na to zawsze gotowi, no to w szeregu zwartym
Do baru, po bronki w kolejce ludzi paru
Obrót 3 6 0 dziś trzeba użyć czarów
Wampa mijam
ach jakbym ją tak z kija,
gładziutka szyja i ja haps kły jej wbijam
zerkam po ryjach, podejrzewam, że niczyja
atmosfera sprzyja, więc podbijam i nawijam
nudę zabijam, nie zaziewasz nawet, ponieważ ściemy omijam
dlatego tego nie lekceważ
w mordę jeża, piękna, ponętna nie dowierzam
inteligentna, to we mnie uderza
na parkiecie kobiecie dirty dancing pokażę
I jak Pershing tam w parze w podnietę ją wyposażę
a że zmoknie okropnie, gdy seksownymi ruchami porażę
wraz z rytmem w parze się na harce odważę
w kotka, myszkę zagramy
gdy w ustronne miejsce się udamy
zmysły postradamy i emocjom oddamy
chyba, że rady nie damy,
popadamy, skończy się gra
co się odwlecze, nigdy nie uciecze, nie..
toć i pa ! R + A + H
1 7 PFK

Tłumaczenie:

MAG ::
Well no one here change die
How is it done?
What? And you do it anyway .. it always ready
Well no one here change die
How is it done?
What? And you do it anyway .. it always ready

I'm sitting in the club, like a pig nose picks
I scratch my ass, the rhythm, the rhythm of foot Tupi
Around the dancing people, I plunged into boredom
She oskubie me money, and I myself buy it
It's a good system, I'm glad of it, that this drink as matchmaker matchmaker us
This summer, your mind has a thousand ideas which the airfoil tricks
And I guess I swear, it may sit Psychotata?
I am pleased you (and you ..) I'm sorry, do you have a drinking (drinking)
I am thirsty, as such, it perfectly
Here .. we rhyme on slowly, and in a notebook
With you, girls, I find myself at the top
There is no doubt, as beautiful as Susan Vega
From time to time the freedom of its reserves
He pulls out a cigarette and asks me to fire
However, I have one match in his pants, but
That day she burns like a torch
and I suck money out of me as a bottomless well
maybe just to cool off, the ice impasse!
I'm charming, because I'm on this method
and when, hidden meaning, purpose long ago conquered
I've got you here, as allowed all the tricks
asks: what time is it? I stood watch
first night, and then there will be morning
I went to ask when I returned
I did not find them, while others stalked
They came as if his back, and I went out the back of the rear
I think this verse spierdoliły
above .. I wanted to continue rhyme, no .. hehe
I think this verse spierdoliły

THESE ::
no one here change die

MAG ::
How is it done?

THESE ::
Well, and you do it anyway ..

MAG ::
It always ready

THESE ::
no one here change die

MAG ::
How is it done?

THESE ::
Well, and you do it anyway ..

MAG ::
It always ready

THESE ::
Proven place, behind his door plethora of complications
3 hours here, I have my moment of triumph
conversation in progress, together with all of you
Cash limit, while there, it sączymy
climate almost like summer, the park benches
instead brewery - tonic, fifty Seagrams'a
a doll like stripe, subtle touch
in the air the smell of her perfume, like a drug
on hand dash, he likes to be recognized
about like her around town rumor spreads
obcykana, knowledge of plane
bajer proven acts as an aphrodisiac
eyes on her boobs in bed sharp as a razor
Today everyone wants to keep her company
so come here, I'll have his chance
for all the cool holes With these ends toast


FOKUSMOK ::
no one here change die

THESE ::
How is it done?

FOKUSMOK ::
Well, and you do it anyway ..

THESE ::
It always ready

FOKUSMOK ::
no one here change die

THESE ::
How is it done?

FOKUSMOK ::
Well, and you do it anyway ..

THESE ::
It always ready

FOKUSMOK ::
I know you very well and I'm looking you up and down, but
I see these steels, which vocals convert to inches .. he
vipers .. how much they have to endure?
Force you, or ask you to wear a cat stop
Kitty-kitty let's indecent
Today, more pleasant fleeting moments of someone
Just ask, and I set the focus
Close-up on the whole, ślińcie that the inverse
Quite dignity as I love you
Give signal, if you have enough wisdom
But today no love in my complexity
Only with me, sharp, well because it is a chase
You feel that? The atmosphere pulsates as speaker
Touch .. and my staggering ability
Girl .. move me, and nothing will stop me
I do not stop, give, and it will be like an avalanche
With legs was cutting finale, you know that climate
From stories of colleagues that morning stopped them, but
Without of promises, you prefer to touch, so stop
Fokusmok - for fans


PIH ::
no one here change die

FOKUSMOK ::
How is it done?

PIH ::
Well, and you do it anyway ..

FOKUSMOK ::
It always ready

PIH ::
no one here change die

FOKUSMOK ::
How is it done?

PIH ::
Well, and you do it anyway ..

FOKUSMOK ::
It always ready

PIH ::
You want to know how to do it? Lesson number one:
Treat them like air, not odpędzisz them from each other
You're not a loser, do not place expensive spirits
Let hole does not hit soda to head
Show class lady, do not despise with her rag
Pussy politics, you now diplomat
It will be worth it, roll the pasta ears
Sypnij 3 compliments legs spread
It is beautiful, smart, traces the fashion
Broken codes have ice cream ice cream sundaes,
Vivid evidence that these lessons are priceless
The best strategists as blood shed
S P E to R to M to Ê
Do you want it or not? Full contact, acute game?
Sex as a sport, long ball, wet court
You know how it is done, when he captured the fort

STRAHO ::
no one here does not change die

PIH ::
How is it done?

STRAHO ::
and you do it anyway ..

PIH ::
It always ready

STRAHO ::
no one here does not change die

PIH ::
How is it done?

STRAHO ::
and you do it anyway ..

PIH ::
It always ready

STRAHO ::
Gentlemen, we are open, here are a gateway to the party
It always ready, well, in a series of compact
The bar, after Bronka few people in the queue
Rotation 3 6 0 today need to use spells
I pass Wampa
ah like it so with a stick,
gładziutka neck and I dig her claws haps
I look after ryjach, I suspect that nobody's
the atmosphere is conducive, so conquers and reel
kill boredom, not even zaziewasz because the bullshit miss
so do not underestimate
Holy shit hedgehog, beautiful, seductive do not trust
intelligent, it hits me
a woman on the dance floor dirty dancing show you
And as there Pershing hand in hand in the stimulus it Equipment
and that gets wet awful when sexy movements will strike
along with the rhythm in hand to dare harce
the cat, the mouse will play
when in a secluded place we go
We lost their senses and emotions we give
unless the council does not give,
we fall, the game is over
What is delayed, I never flee, not ..
TOC and bye! R + A + H
1 7 PFK
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence A robi się to tak:
 • Dziesięć razy pojawia się tekst Jak to się robi? po polsku.
 • Dziewięć razy pojawia się tekst FOKUSMOK:: po polsku.
 • Dziewięć razy pojawia się tekst PIH:: po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Paktofonika wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij