P, Paktofonika

Paktofonika - Dejot Rusza Czarne Płyty po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

KAMS::
Dejot rusza, skrusza, zmusza do jazdy
Choć nie posiada Mazdy RX7
To jestem pewien, że was przewiezie
Na okrągło w koncepcji stylu bongo
Winylowa ciągłość nigdy nigdy dość
Na srebrnym sprzęcie elity Bambus zapuszcza puyty
I oprócz tego jeszcze coś robi
Co zdobi jego twarz, czy to ha-sz sz sz?
Nie powiem.. tylko swoją głowę także ozdobię i zapowiem zbiórkę,
Bo oto mam rurkę, jak kto woli – bibułkę
Proszę sznurkiem.. Zapalimy na spółkę..
Dla mnie i dla pani tematy seksualne i klimaty
Lecz nie spadam do chaty
I nikt tu nie rządzi i nikt tu nie mąci,
Nie za karę – poszedłby w kącik, rozmyte kolory
Kończę.. sorry

MAG::
DJ grzej puyty, stuff już nabyty, nabity.. wokół kobiety i typy z ekipy
Zapowiada się wieczór znakomity, jestem za tym? A ty?

KAMS::
Niewyżyty

MAG::
Spoko.. OK. spoko dla oka lokal
W towarzystwie bracha

KAMS::
Raha i Foka

MAG::
Co tam masz, pokaż?

KAMS::
Powala jak knock-out

MAG::
To ja na razie out, bo długa i szeroka zawisła nade mną chmura

KAMS::
Ej Magik!

MAG::
Co? Aha. Teraz twoja tura
W tle bit Premiera gra, a nie Stachura
Zabawa trwa

KAMS::
na 102

MAG::
a nie na hura.
tu nikt nie szumi, bo tu nikt nie szura
tu pełna kultura i nie ważne jest która

KAMS::
O kurczę, chyba rozbiła się rura

MAG::
No trudno, mam drugą, więc nie będzie nudno
Pewno trafiłeś w samo sedno
w worku dno, a mnie wszystko jedno
tu wszyscy bawią się póki polegną..

KAMS, MAG, STRAHO::
Dejot rusza czarne puyty
Na srebrnym sprzęcie elity
Zielony skręt jest zbity
I każdy kolor rozmyty

STRAHO::
Wszystko jasne, KPW
Elita jest tu, nareszcie powraca, więc ciesz się
Ktoś prosi mnie na stronę
Choć jeszcze nie skończone są kwestie
Którymi zaśmiecam przedmieście
I wrzeszczę wciąż na równi z deszczem
Tych wyliczanek, rymowanych układanek
Z panem Sebastianem i panem Radkiem
Zrobimy wpadkę na prywatkę, na zieloną chatkę
Pif-paf w płuco traf, unikaj gaf, dobrze sprawdź stuff
mm.. i baw się bez obaw do bólu, przecież tu jest jak w ulu
stary, postuluj o wydanie asortymentu
karmę obecnych tu klientów
kolumny muszą grać, Dejot, nie wyłączaj sprzętu
niech siła wzmacniacza przytłacza słuchacza
niech szmata się rozkracza dla dobrego ściemniacza
cze.. zabawa na 102, hip-hop gra, na na na
tak jak Rahim, czyli ja, wszyscy cieszą się ha ha
dookoła opary, browary, towary, spisz na miary stary
Przyjedź, z ucieszonym ryjkiem wyjedź stąd

Tłumaczenie:

KAMS ::
Dejot move, break the forces driving
Although it has the Mazda RX7
I am sure that you will carry
The clock in the concept of style bongo
Vinyl continuity never never enough
The silver hardware bamboo elite plunges puyty
And in addition to doing something else
What adorns his face , whether it ha s s s ?
I can not say .. but also adorn your head and announced collection,
For behold, I have a tube , if you will - tissue
Please cord .. Will light on the company ..
For me and for your sexual themes and moods
But it is not falling into the hut
And no one here is not governed by , and no one here disturbs ,
Not as a punishment - would go in corner , fuzzy colors
I finish .. sorry

MAG ::
DJ heat the discs , stuff already acquired , loaded .. around the woman and the types of teams
It promises to be an excellent evening , I'm for it? And you ?

KAMS ::
unexpressed

MAG ::
Cool .. OK. cool to look at local
In the company of his brother

KAMS ::
Rah and Fok

MAG ::
What you got, show ?

KAMS ::
Knocks like a knock-out

MAG ::
That's it for now out , because the length and breadth cloud hung over me

KAMS ::
Hey Magik !

MAG ::
What ? Aha . Now it's your turn
In the background a bit premiere game , not Stachura
fun continues

KAMS ::
for 102

MAG ::
and not on hurray .
nobody here hums , because here no one shura
here full of culture and it is important that

KAMS ::
Oh boy , probably crashed into the tube

MAG ::
Oh well , I have a second , so do not be boring
Surely you've come to the heart
in the bottom of the bag , and I do not care
Here everyone will fall while playing ..

KAMS , MAG , Straho ::
Dejot moving black puyty
The silver hardware elite
Green twist is dense
And each color fuzzy

Straho ::
All clear , KPW
Elite is here , finally returns , so enjoy
Someone asks me to page
Although not yet finished are issues
Which clutters suburb
I scream still on a par with the rain
These rhymes , rhyming puzzles
With Mr. Sebastian and Mr. Radek
We'll make a slip to a party , the green hut
Pow in lung luck , avoid gaffes , well check out stuff
mm .. and have no concern for the pain , after all, it's like a beehive
old postulates for a range of
karma here present clients
columns must play Dejot , do not turn off equipment
let the power amplifier overwhelms the listener
Let rag the brake for good dimmer
Jun. .. Fun on the 102, the hip- hop game on on on
as Rahim , that 's me, everyone is happy ha ha
around the fumes , breweries , goods , write down on a measure of old
Come , with a happy roar drive out of here
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Dejot Rusza Czarne Płyty:
 • Siedem razy pojawia się tekst MAG:: po polsku.
 • Siedem razy pojawia się tekst KAMS:: po polsku.
 • Jeden raz pojawia się tekst STRAHO:: po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Paktofonika wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij