P, Paktofonika

Paktofonika - Ja to ja po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

[Rahim]
(No to zaśpiewajmy coś wesołego) x2
Przeważnie, (przeważnie) zachowuję się poważnie
Przeważnie, (przeważnie) nikogo nie drażnię
Przeważnie, (przeważnie) słucham rad uważnie
Przeważnie, (przeważnie) nie czuję się odważnie
Przeważnie, widać to po mnie wyraźnie
Otoczenie nie działa na mnie zakaźnie
Poprzez wyobraźnię kreuję własne ja
Adekwatne do imienia
eR plus A plus Ha
Robię co trza
Rymuję gdy muzyka gra
Jestem członkiem Pfk
A nie klubu AA
Pomysłów we mnie mnóstwo
Niczym w worku bez dna
Bądź co bądź być sobą to domena ma
Pokazy mody i żurnale nie obchodzą mnie wcale
Fason swój dobieram sam jak staruszka korale
Mam typ osobisty niczym dowód
I osobisty powód
By czuć się wygodnie, swobodnie
Polski rodowód w aktach
Opieram się tylko i wyłącznie na faktach

[Fokus]
Pragnę być nietypowy, niepowtarzalny
Jednorazowy i oryginalny

[Rahim]
Jeśli kopiuję to tylko w punktach ksero
Gdy ktoś powiela kogoś
Uważam go za zero
Mówię prawdę szczerą
Bo nie lubię gdy ktoś kłamie
Służę pomocą, nie na każde zawołanie
Mam własne zdanie i szereg racji
Niezmienny niezależnie od miejsca, czasu i akcji

[Gutek]
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Lata lecą, a ja to wciąż ja i ja

[Magik]
O nie! Nie zależy mi na tym by być kanonizowanym
Ja to ja, więc jako ja chcę być znany
Prawdziwym jak prawdziwek, nie jak sweter z anilany
Jedną zasadą wciąż motywowany
Bądź własną osobą
Bądź co bądź sobą
Niech twa osoba będzie ozdobą
Nie jednorazowo, lecz całodobowo
Trafiam białym w czarne jak kulą bilardową
Oblicz pole podstawy jaką jest oryginał
Lub działania poletko, jeśli jesteś marionetką
To wroga sugestia, pożera cię jak bestia
Mów do serca bitu, bo tam jest amnestia
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Proste jak drut, nigdy nie gram z nut
A rymów mam w brud, które trwonię
Gdy tylko stanę przy mikrofonie
Od mikrofonu strony nie stronię, o nie!

[Gutek]
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Lata lecą a ja to wciąż ja
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Paktofonikę Gutek już zna

[Fokus]
Technika Fokusonika wynika
Z ego wielkiego jak galaktyka
Nie brakuje mi żadnego składnika
Do mojego ja, skala mnie nie dotyka
Pozwolisz, że posłużę się przykładem
Jest pewien Smok, który nie jest gadem
Podąża śladem serca, a nie za stadem
Jego skronie ozdabia tkany wolnością diadem
Jego słowa są szczęścia wodospadem
Tą oto wodą razem ze składem
Zalewa jak ulewa lub zasypuje gradem
Chcesz czy nie jesteś dla niego obiadem
Robię to co kocham, to nikomu nie szkodzi
Robię to no bo to lubię i wiem że wiesz o co mi chodzi
Robię to no bo chcę to robić a wiem że to mi wychodzi
Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi

[Gutek]
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Lata lecą a ja to wciąż ja
Unikam odgrywania kiedy reggae prezentuje
W jednym więc celu bądź co bądź operuje
A skutek, wierz - 'Peace', pozytywny flow
podpisano Gutek
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Lata lecą a ja to wciąż ja
Od A do Zet, od Zet do A
Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa
Paktofonikę Gutek już zna

Tłumaczenie:

[Rahim]
(Well, let's sing something funny) x2
Mostly, (mostly) I behave serious
Mostly, (mostly) I don't irritate anybody
Mostly, (mostly) I carefully listen to advices
Mostly, (mostly) I don't feel brave
Mostly, you can see it clearly
Entourage doesn't infect me
Through imagination I create my self
Adequate to name
R plus A plus H
I do what I have to
I rhyme when the music plays
I'm one of Pfk
Not of club AA
I have a lot of ideas
Like in the bag without bottom
Be what be, being myself is my domain
Fashion shows or fashion magazines don't interest me at all
My manner I select like old woman select corals
I've got personal type like ID
And personal reason
To feel easily, loosely
Polish lineage on file
I base only on facts

[Fokus]
I want to be atypical, unique
Disposable and original

[Rahim]
Even if I copy it is only in Photocopying points
When somebody duplicate someone
I think he's zero
I tell the honest truth
Because I don't like when somebody is lying
I serve with help, not on every call
I've got my own opinions and a number of reasons
I'm constant, irrespective of place, time and action

[Gutek]
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
Years pass and I am still I and me

[Magik]
And not! I don'r care about be canonized
I am I, so as me I want to be famed
True like boletus, not like anil sweater
I'm motivated by one rule
Be yourself
Be what be yourself
Let yourself be decoration
Not once, but round the clock
I hit by white to black like by billiard ball
Calculate area of base which is the original
Or plot of activity, if you are a marionette
It is enemy's suggestion, it devour you like beast
Talk to heart of sound, because there's amnesty
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
It's straight like wire, I never plays with notes
And I've got a lot of rhymes, which I waste
Just when I stay at the microphone
I don't avoid side of microphone, no!

[Gutek]
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
Years pass and I am still I and me
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
Years pass and I am still I and me

[Fokus]
Technique of Fokusonic arises
From ego as big as galaxy
I don't miss any element
To my me, the scale doesn't touch me
Let me use the example
There's one Dragon, which is not a reptilian
He follow the track of heart, not the herd
His temples are decorated by diadem woven of freedom
His words are waterfall of bliss
By this water within its warehouse
He floods as heavy rain or overwhelms by hail
Even if you want it or not, you're lunch for him
I do what I love to, it doesn't disturb anyone
I do it, because I like it and I know that you know, what I mean
I do it, because I want to do it and I know that I do it well
I want and I do, everything else doesn't matter

[Gutek]
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
Years pass and I am still I and me
I avoid playing when I'm representing reggae
So for one purpose be what be I operate
And effect, believe - 'Please', positive flo
Signed: Gutek
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
Years pass and I am still I and me
From A to Z, from Z to A
I am I, it's obvious like two plus two
Gutek already knows Paktofonika
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Ja to ja:
 • Siedem razy pojawia się tekst Od A do Zet od Zet do A po polsku.
 • Siedem razy pojawia się tekst Ja to ja to jasne jak dwa razy dwa po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst [Gutek] po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Paktofonika wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij