Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

P, Peja

Peja - Śmiertelna pasja po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Peja na początku lat osiemdziesiątych
Peja Rap i Ludzie,
Przeżyli w nich wszyscy ludzie
Peja na początku lat osiemdziesiątych
Peja Rap i Ludzie,
Peja, peja rap i ludzie

Peja Rap i Ludzie
Przeżyli w nim wszyscy ludzie
Tu gdzie wszystko sie zaczeło
Trudny dzieciak, w życia trudzie
W narastającej obłudzie
Naznaczone biedne, biedy
Rychu czekał na swą chwilę
Kiedy będzie ten czas? Kiedy, Kiedy?
Peja rap i ludzie To niezmienne charaktery
Rap nie był fałszywy, A człowiek zawsze szczery
Nie uschnę jak to drzewo Rosło pod oknami Wioli.
Trudny Dzieciak przetrwac musiał
By ten zły los wypier*olić.

To komuny były czasy,
To jak kartka z kalendarza.
Raz w roku dzień drukarza,
Dla małego Rycha faza.
Szansa na sukces,
Źeby sie ludziom pokazać
Gdy przy mikrofonie stałem,
chciałem śpiewać, popis dawać, yo
Kaczki z nowej paczki.
Wolne style, laskowika
Bez talentu słowika,
Z Poznania Rychu fikał.
Przy mikrofonie, pierwszy szmit to nie koniec.
Dziś 20 lat później,
Przyszło mi se to przypomnieć.
Czy zdradzałem talent?
Nikt nie pomógł się rozwinąć.
Pani od muzyki zawsze robiła mi wstryki.
Pierdolił*m jej synchroty
I wiolinowe klucze.
Wystukując sobie rytmy w niezmienionym obuwiu.
Ta, spiewałeś o żółwiu i o jeżu z przedszkola.
W domu Rychu się chował,
Muzycznie wyedukował.
Tej Pani nie szanował za co?Za te wstryki!
Zbyt odmienne poglady I podejście do muzyki.
Sopranem na churzystę, Obciach, ja za artystę ?
4 klasa na liście, sie mnie nie doczekaliście.
Więcej nieobecny, niż ustawa przewiduje
Dołki Rycha Peji, mimo to Rychu bez dwójek.
Pies z kieszeni rewiduje,
Izba dziecka, centrum targów.
Do domu odstawiony, kabaryną juz bez żartów.
Szlaban mam od starych, za tych pare śmiesznych fantów
Za nieobecność w szkole i za szereg innych kantów.
I największa z kar zero radia, telewizji
A kumple najbliżsi na podwórko sobie wyszli.
Dzwonek do drzwi, 'Nie, Ryszard nie wyjdzie" !
Łzy mówią o krzywdzie, jeszcze czas radości przyjdzie.
A do tego czasu miałem chwilę by przemyślec,
Peja lat 6, na czarnej życia liście,
Peja lat 6, na czarnej życia liście, na czarnej życia liście
Peja Rap i Ludzie
Przeżyli w nim wszyscy ludzie
Tu gdzie wszystko sie zaczeło
Trudny dzieciak, w życia trudzie
W narastającej obłudzie
Naznaczone biedne, biedy
Rychu czekał na swą chwilę
Kiedy będzie ten czas?
Kiedy, Kiedy?
Peja rap i ludzie
To niezmienne charaktery
Rap nie był fałszywy,
A człowiek zawsze szczery
Nie uschnę jak to drzewo
Rosło pod oknami Wioli.
Trudny Dzieciak przetrwac musiał
By ten zły los wypier*olić.

Brawurowa ucieczka, prosto pod koła samochodu
Wyskoczyłem z papci, cud że żyję, o To dowód
Wiem, nie było lekko gdy jechałem karetką
Dzisiaj dziękuję Panu, że nie zostałem kaleką.
Pomimo to, że życie miało sie okazać męką
Biegłem nie lekko, nie lądowałem miekko jak kot na cztery łapy.
Znów porachowane graty, kartkowe klimaty
Czas żywienia na raty, czas konspiry
Solidarna PRLu lojalność
Jak głos butu16b karalnośc,
znałem kilku wywrotowców, cytujacych broszury, co zostały po ojcu
Mały wtedy byłem, nie wiedziałem wszystkiego
Dlaczego i za co zabili Romka Strzałkowskiego ?
Wiele nienawiści do związku Sowieskiego
Lata osiemdziesiąte, ciekawy okres życia mego.

Peja Rap i Ludzie
Przeżyli w n1000im wszyscy ludzie
Tu gdzie wszystko sie zaczeło
Trudny dzieciak, w życia trudzie
W narastającej obłudzie
Naznaczone biedne, biedy
Rychu czekał na swą chwilę
Kiedy będzie ten czas? Kiedy, Kiedy?
Peja rap i ludzie To niezmienne charaktery
Rap nie był fałszywy, A człowiek zawsze szczery
Nie uschnę jak to drzewo Rosło pod oknami Wioli.
Trudny Dzieciak przetrwac musiał
By ten zły los wypier*olić.

Czasy zakładu pracy, jeśli ktoś z rodziców robił
Był obowiazek pracy, znaczy istniał takowy
Nikt już się nie dorobił, pytasz co na Jeżycach?
To samo co zawsze, czyli nic wieczna nuda.
Patrze jak sie marnują, jak ten Rychu złotówa
Nigdy ziomalnego ojca, Świec Panie nad Waldasem
Rychu był asem i jest choć zmarniał z czasem
Co go spotkam to z nim gorzej
Młody chłopak dziada wzorzec.
I nie moge mu pomóc on wie do czego dąrzy
Bo tyle lat już błądzi bezlitosna ulica
Wszystkich niszczy, nas nie kocha
Ma ulica, macocha
z której się wyrwałem, od niej zdystansowałem
Wyszedłem z cienia, radę dałem, przetrwałem

Peja Rap i Ludzie
Przeżyli w nim wszyscy ludzie
Tu gdzie wszystko sie zaczeło
Trudny dzieciak, w życia trudzie
W narastającej obłudzie
Naznaczone biedne, biedy
Rychu czekał na swą chwilę
Kiedy będzie ten czas? Kiedy, Kiedy?
Peja rap i ludzie To niezmienne charaktery
Rap nie był fałszywy, A człowiek zawsze szczery
Nie uschnę jak to drzewo Rosło pod oknami Wioli.
Trudny Dzieciak przetrwac musiał
By ten zły los wypier*olić.

Tłumaczenie:

Peja the early eighties
Peja Rap and People
They survived all the people
Peja the early eighties
Peja Rap and People
Peja, Peja rap and people

Peja Rap and People
It survived all the people
Here where it all began
Tough kid, in the life of toil
The increasing hypocrisy
Marked by poor, poverty
Rychu waited for his moment
When will it be this time? When, When?
Peja rap and people is immutable characteristic
Rap was not a fake, a man is always honest
There will wither as a tree was growing under the windows Wiola.
The kid had to survive a difficult
That this evil fate denies * Olic.

It's communes were the days
It's like a sheet from the calendar.
Once a year day printer,
For a small phase of Jericho.
Chance of success
So as to show people
When I stood at the microphone,
I wanted to sing, give a show, yo
Ducks with a new package.
Free style, Laskowik
Without the talent of the nightingale,
From Poznan Rychu fikał.
At the microphone, the first Szmit is not the end.
Today, 20 years later,
He came to remind me se.
Is cheating talent?
No one has helped to develop.
Lady of the music has always made me wstryki.
Fuck it * m synchroty
I Wiolinowa keys.
Wystukując rhythms in a stable shoe.
She sang about a tortoise and a Hedgehog from the nursery.
At home Rychu hid,
Musically wyedukował.
That you are not respected for what? For these wstryki!
Too different perspectives and approaches to music.
Soprano on churzystę, embarrassing, I'm an artist?
Class 4 on the list, I do not doczekaliście August.
More absent than the law provides
Peja Jericho wells, although it Rychu without deuces.
Revises dog out of his pocket,
Chamber of the child, the trade fair center.
Home discontinued kabaryną already without jokes.
Barrier I have from of old, for those few funny fantów
For absence from school and for a number of other edges.
And the largest of the penalties to zero radio, television
A closest buddies you went to the backyard.
Door bell, 'No, Richard did not come out! "
Tears talking about injustice, yet a time of joy will come.
And until then I had a moment to think about
Peja 6 years old, living on the black list
Peja 6 years old, living on the black list, the list of black life
Peja Rap and People
It survived all the people
Here where it all began
Tough kid, in the life of toil
The increasing hypocrisy
Marked by poor, poverty
Rychu waited for his moment
When will it be this time?
When, When?
Peja rap and people
This is the constant characteristic
Rap was not false,
A man is always honest
There will wither as a tree
Wiola growing under the windows.
The kid had to survive a difficult
That this evil fate denies * Olic.

Daring escape, right under the wheels of a car
I jumped out of slippers, a miracle that I am alive, here is the proof
I know, there was little when I went by ambulance
Today I thank the Lord that I was not crippled.
Despite the fact that life was about to be torture
Not ran lightly, I landed softly as a cat on their feet.
Counted again, lumber, fan the atmosphere
Feeding time in installments, the time konspiry
Joint and several communist regime loyalty
As the voice of butu16b criminality,
I knew a few subversives, citing pamphlets, which were after his father
Small then I do not know everything
Why and for what killed Romek Strzałkowskiego?
Many hate the compound Sowieskiego
Eighties, an interesting time of my life.

Peja Rap and People
They survived all the people in n1000im
Here where it all began
Tough kid, in the life of toil
The increasing hypocrisy
Marked by poor, poverty
Rychu waited for his moment
When will it be this time? When, When?
Peja rap and people is immutable characteristic
Rap was not a fake, a man is always honest
There will wither as a tree was growing under the windows Wiola.
The kid had to survive a difficult
That this evil fate denies * Olic.

Times of business, if one of the parents did
It was the duty of work, I mean there was any,
No one will be he did not earn, you ask what the Jeżycach?
Same as always, that nothing eternal boredom.
Look how they waste, as this Rychu zloty
Never ziomalnego father, Lord of Waldasem Candles
Rychu was ace and although with time zmarniał
What did he meet with him is worse
A young boy his grandfather pattern.
And I can not help him he knows what has for
Because so many years now wanders merciless street
Total damages, does not love us
Ma street, stepmother
from which they are snatched from her outdistanced
I came out of the shadows, I gave advice, I survived

Peja Rap and People
It survived all the people
Here where it all began
Tough kid, in the life of toil
The increasing hypocrisy
Marked by poor, poverty
Rychu waited for his moment
When will it be this time? When, When?
Peja rap and people is immutable characteristic
Rap was not a fake, a man is always honest
There will wither as a tree was growing under the windows Wiola.
The kid had to survive a difficult
That this evil fate denies * Olic.
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Śmiertelna pasja:
 • Sześć razy pojawia się tekst Peja Rap i Ludzie po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst Trudny dzieciak w życia trudzie po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst W narastającej obłudzie po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Peja wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij