Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

P, Pih

Pih - Nigdy Jak Niewolnik, Zawsze Jak Król po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Chcą czuć mój strach,
chcą widzieć moje łzy,
chcą być w moim snach,
chcą słyszeć mój krzyk,
Ich zębów zgrzyt, mówią to już teraz,
oni chcą, ale to jest bez znaczenia.

Tu skąd pochodzimy, prawo krwii,
od zawsze na zawsze, jaki ojciec taki syn,
droga przez cierpienie, bunt i ból,
nigdy jak niewolnik, zawsze jak król. x2

Chcesz porównać, mój rap do religii?
jestem obwoźnym sprzedawcą swojej biblii,
spisaną historię, więcej niż powieść,
powierzam twoim uszom, jak cichą spowiedź,
moim, dobrym imieniem nie wycieraj nigdy gęby,
dam palce pod tasak, zawsze swego pewny,
wierz mi, chcą zabić drozda, ich błąd,
pragnę oko za oko, ząb za ząb.
Korona z cierni, droga usłana kolcami,
nie czytaj wprost, czytaj między słowami,
mam, w sobie nienawiść, żyły rozsadza ciśnienie,
jest jak kula która, drąży drogę żyjąc w ciele,
podstęp na podstępie, u bram wróg,
roznosi choroby, zwątpienie i smród.
Tu tracisz wiarę nie chcesz głową w mur bić,
wiem że ją odzyskasz, też nie chciałem życ.

Tu skąd pochodzimy, prawo krwii,
od zawsze na zawsze, jaki ojciec taki syn,
droga przez cierpienie, bunt i ból,
nigdy jak niewolnik, zawsze jak król.x2

Powyżej pewnych sum przestępstwo przestaje istnieć,
pozostaje czysta polityka,
teraz spójrz na twarze, ludzi których spotykasz
i rozważ to w skali, swojego życia.
Nie masz pleców? nie oszczędzaj łokci,
tu dla niektórych, nie ma świętości,
spalone mosty, oni sprzedają przyjaźń,
filar, najważniejsza jest rodzina,
ci co mówią o pokoju, na głos dziś o tym mówmy,
to przewrotne, zakłamane, podstępne kurwy,
chuj w serce tym bohaterom, charakternym,
jak cwela dupa pod celą,
w tym świecie 40 dni i nocy,
przesyłają pocałunek zdmuchnięty z dłoni, bloki,
przeciwko całemu światu,
muzyka, tylko dla moich kamratów.

Tu skąd pochodzimy, prawo krwii,
od zawsze na zawsze, jaki ojciec taki syn,
droga przez cierpienie, bunt i ból,
nigdy jak niewolnik, zawsze jak król.x2

Gdy moje ciało ulegnie trawiącym je płomieniom,
niech prochy połączą się z wodą, powietrzem, ziemią,
moje życie jak wiatr, otwarte okno,
hymn przetrwania, chłód i samotność,
w zgięciach fotela, szukałem przypadkowych drobnych,
bez pieniędzy, z przyszłą żoną w domu głodni,
sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,
porażka jest sierotą, potargały świat, deszcze niespokojne,
możesz przegrać bitwę, wygrać dzieciak wojnę,
silni mężczyźni, po cichu w duchu płaczą,
później niszczą wrogów i nigdy nie wybaczą,
jak odbite nery, widok pustych kieszeni,
nie masz pomysłu jak swoje życie zmienić,
ale, wiesz kim jesteś i wiesz w co wierzysz,
gotowy za sprawę zginąć, dasz radę przeżyć.

Tu skąd pochodzimy, prawo krwii,
od zawsze na zawsze, jaki ojciec taki syn,
droga przez cierpienie, bunt i ból,
nigdy jak niewolnik, zawsze jak król.x2

Tłumaczenie:

They want to feel my fear,
want to see my tears,
they want to be in my dreams,
want to hear my cry,
Their teeth rasp, say it now,
they want to, but that is irrelevant.

This is where we come from, right blood,
always forever, like father, like son
way through suffering, pain and rebellion,
never a slave, always a king. x2

Do you want to compare, my rap to religion?
I am a traveling salesman of his Bible,
a written history, more than a novel,
entrust your ears, like a silent confession
my, good name not ever wipe your mouth,
ladies fingers under the chopper, its always sure
Believe me, they want to kill a Mockingbird, the error
I want an eye for an eye, a tooth for a tooth.
Crown of thorns, the road strewn with thorns,
do not read directly, read between the words,
I, the hatred, the veins burst pressure
which is like a bullet, hollows out the way while living in the body,
trick for trick, at the gates of the enemy,
spreads the disease, despair and stench.
Here you lose faith you do not want to beat his head against a brick wall,
I know that it will recover, or did not want to live life.

This is where we come from, right blood,
always forever, like father, like son
way through suffering, pain and rebellion,
never a slave, always a king. x2

Above a certain sum offense ceases to exist,
is pure politics,
Now look at the faces of people you meet
and consider that the scale of your life.
Do not have your back? not save the elbows,
here, for some, there is no holiness,
burned bridges, they are selling friendship
pillar, the most important is the family,
those who speak of peace, the voice of today let's talk about it,
This perverse, deceitful, sneaky fuck
dick in the heart of the heroes, character,
bonehead ass as the cell,
in this world 40 days and nights,
send a kiss blown from his hands, blocks,
against the whole world,
music, just for my comrades.
This is where we come from, right blood,
always forever, like father, like son
way through suffering, pain and rebellion,
never a slave, always a king. x2

When my body will be consuming flames,
Let's ashes will combine with water, air, earth,
my life like the wind, the open window,
anthem of survival, cold and loneliness,
in the folds of the chair, looking casual fine,
without money, with his future wife at home hungry,
Success has many fathers, and it takes until he is,
defeat is an orphan, potargały world, rain restless
you can lose the battle, win the war kid,
strong men quietly in a spirit of weeping,
then destroy enemies and never forgive,
as reflected nery, View of empty pockets
you have no idea how their lives change,
but, you know who you are and you know what you believe,
ready to die for the cause, you can do it to survive.

This is where we come from, right blood,
always forever, like father, like son
way through suffering, pain and rebellion,
never a slave, always a king. x2
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Nigdy Jak Niewolnik, Zawsze Jak Król:
 • Cztery razy pojawia się tekst od zawsze na zawsze jaki ojciec taki syn po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst Tu skąd pochodzimy prawo krwii po polsku.
 • Cztery razy pojawia się tekst droga przez cierpienie bunt i ból po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Pih wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij