R, Raggafaya

Raggafaya - Cała sala po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Ref.:
Cała sala machajcie rękami
to reggae, ragga, dancehall i jamming.
Niech poczują to poza granicami,
ogień nas rozpala, ale nigdy nie spali! x2

Nie spali nas ogień w Babilonie.
Już dawno mówiłem, że on w końcu zapłonie.
Ogień rozpala nasze dłonie, nasze serca.
Nasza muzyka, co was nakręca.
Kiedy rolujemy skręta booyaka to na jamajka.
Chciał, chciał, tak, rolujemy to w samplach,
Kumbaya ma bamba, ludzkości kumbaya.
To reggae, ragga, dancehall - muzyka nas spaja,
muzyka nas dzieli, muzyka nami rządzi.
Udaj się z nami, a nigdy nie zabłądzisz.
Kiedy masz już ten numer, to czym się martwisz?
przystąp do partii Rasta kannabinol artist.

Cała sala machajcie rękami.
Wy jesteście muzyką, muzyka jest nami. x2

Ref.:
Cała sala machajcie rękami
to reggae, ragga, dancehall i jamming.
Niech poczują to poza granicami,
ogień nas rozpala, ale nigdy nie spali! x2

Światło zgasło, patrz no, tylko, co jest!
Nie zgasło i nie zgaśnie, bracie, to, co w nas płonie.
To ten dźwięk, który zawsze wjeżdża w porę,
kiedy jest okazja upalić się kannabinolem.
Do wszystkich pań tu, zawsze bądźcie sobą.
Wy to płomienie ognia, dlatego musicie płonąć,
możemy tańczyć na wodzie i nie przemoknąć.
Zabiorę cię do raju prosto, tylko płoń non-stop.
Wiesz (wiem), ta sprawa nie jest taka prosta.
Dogonić ten cel to jak dogonić parkourowca,
co batata wyhacza rękami, jak my rymami.
MC poplątani bez granic, jak bit samplami okiełznani.
Powiedz, co zrobić, żeby się rozluźnić:
to trzeba z bonga spalić i płucami wypuścić.
My tu wyluzowani między samplami się chowamy.
Ogień nas rozpala, ale nigdy nie spali.

Ref.:
Cała sala machajcie rękami
to reggae, ragga, dancehall i jamming.
Niech poczują to poza granicami,
ogień nas rozpala, ale nigdy nie spali! x4

Tłumaczenie:

Ref:
The whole hall waved their hands
This reggae, ragga, dancehall and jamming.
Let them feel the outside,
We kindled a fire, but I never burn! x2

We do not burn a fire in Babylon.
It has long said that he finally spark.
Fire ignites our hands, our hearts.
Our music, which was wound up.
When I rolled over to turn it booyaka Majka.
He wanted, he wanted to, yes, it rolled over in the sampled,
Bamba has Kumbaya, Kumbaya humanity.
It's reggae, ragga, dancehall - music binds us,
music divides us, music governs us.
Go with us, and never get lost.
Once you have this number, what you worry?
Sign Up party cannabinol Rasta artist.

The whole hall waved their hands.
You are the music, the music is to us. x2

Ref:
The whole hall waving
This reggae, ragga, dancehall and jamming.
Let them feel the outside,
We kindled a fire, but I never burn! x2

The light went out, see no, only what it is!
There went out and did not go off, brother, that which burns within us.
It's the sound that always arrives on time,
when the opportunity upalić cannabinols.
It is up to all the ladies here, always, be together.
That flames of fire, so you have to burn,
we can dance on the water and not przemoknąć.
I'll take you straight to paradise, just burn non-stop.
You know (I know), this is not so simple.
Catch up with this goal is to catch up parkourowca,
What Batata unhinging his hands, as we rhymes.
MC entangled without borders, how to harness bit samples.
Tell me what to do to relax:
Bong is a need to burn and lungs removed.
We relaxed here between samples are preserved.
We kindled a fire, but he never slept.

Ref:
The whole hall waved their hands
This reggae, ragga, dancehall and jamming.
Let them feel the outside,
We kindled a fire, but I never burn! x4 Po Niemiecku

Der ganze Saal schwenkten ihre Hände
Diese Reggae, Ragga, Dancehall und Verklemmen.
Lass sie das Äußere,
Wir zündeten ein Feuer an, aber ich habe nie brennen! x2

Wir brennen nicht ein Feuer in Babylon.
Es ist seit langem gesagt, dass er endlich zu wecken.
Feuer entzündet unsere Hände, unsere Herzen.
Unsere Musik, die aufgewickelt wurde.
Wenn ich rollte es booyaka Majka einzuschalten.
Er wollte, er wollte, ja, es ist vorbei rollte in die Stichprobe,
Bamba hat Kumbaya, Kumbaya Menschheit.
Es ist Reggae, Ragga, Dancehall - Musik verbindet uns,
Musik uns trennt, regelt Musik uns.
Gehen Sie mit uns, und nie verloren gehen.
Sobald Sie diese Nummer, was Sie sich Sorgen machen?
Registrieren Partei Cannabinol Rasta Künstler.

Der ganze Saal winkten.
Du bist die Musik, die Musik zu uns. x2

Ref:
Der ganze Saal winken
Diese Reggae, Ragga, Dancehall und Verklemmen.
Lass sie das Äußere,
Wir zündeten ein Feuer an, aber ich habe nie brennen! x2

Das Licht ging aus, siehe nein, nur das, was es ist!
Es ging und ging nicht los, Bruder, das, was in uns brennt.
Es ist der Klang, der immer pünktlich ankommt,
Als sich die Gelegenheit upalić cannabinols.
Es liegt an alle Damen hier, immer, zusammen zu sein.
Das Flammen des Feuers, so haben Sie zu brennen,
können wir auf dem Wasser und nicht przemoknąć tanzen.
Ich werde Sie direkt ins Paradies, nur non-stop zu verbrennen.
Sie wissen (ich weiß), ist dies nicht so einfach.
Treffen Sie sich mit diesem Ziel ist, um aufzuholen parkourowca,
Was Batata Aushängen seinen Händen, wie wir Reime.
MC verstrickt ohne Grenzen, wie Bit-Samples zu nutzen.
Sag mir, was zu tun um sich zu entspannen:
Bong ein Bedürfnis zu verbrennen und Lungen entfernt.
Wir entspannten uns hier zwischen Proben aufbewahrt werden.
Wir zündeten ein Feuer an, aber er hat nie geschlafen.
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Cała sala:
 • Cztery razy pojawia się tekst Cała sala machajcie rękami po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Ref: po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Niech poczują to poza granicami po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Raggafaya wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij