Ups.. treść na stronie tylko dla osób pełnoletnich!

Piosenka jak i teledysk mogą zawierać wulgaryzmy, treści obraźliwe bądź erotyczne. Aby kontynuuować musisz potwierdzić swój wiek.

S, Sitek

Sitek - Pomóż mi wstać po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

1. Tak wiele miałem dać im, nie chciałem Cię stracić.
Nie mogę tego cofnąć już czasu na tarczy.
Nie żyw już urazy, próbowaliśmy tyle razy,
A teraz to przeszłość, chyba coś nam uciekło.

Mogę być z Tobą szczery? Mam już dosyć sławy.
Przestań robić mi te zdjęcia komórkami.
Czuję się beznadziejnie i chyba powinienem.
Co mi się dzieje z sercem? Niedługo skamienieje.
Mój kumpel też miał talent, dziś słyszę coś o herze.
Gdzie, kurwa, się podziałeś stróżujący aniele?
Popadam już w depresję, nie czuję nic kompletnie.
Nie wiem czy mówię z sensem, może to tylko brednie.
Żyję z dnia na dzień, w lustrze widzę wstyd,
niszczę swoje sny, w którą stronę iść?
Nie wiesz o mnie nic, nie bierz mnie za wzór,
nie chcesz ze mną być, nie jestem ze snu (nie jestem ze snu)
Przepraszam.

Ref:
Nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
Co jest dziś wyraźne - dla mnie we mgle.
Wątpię by mój pacierz zmył mi ten grzech.
I nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
Co jest dziś wyraźne - dla mnie już nie.
Wątpię by mój statek płynął na brzeg.
Proszę, pomóż mi wstać.

2. Nigdy nie byłem typem samotnika,
dziś łapię się na tym, że ich unikam.
Dzień mija mi tak samo jak wczoraj.
Miałem wyjść, pierdolę odwołam.
Sumienie mówi mi o kontakcie z ojcem.
W sumie nie mam już żalu, to postęp.
Nic nie jest takie samo jak przedtem.
Za dzieciaka widziałem to w innym świetle.
Czas leci jak pojebany felix.
Swoją drogą - też chciałbym to przeżyć.
Może wtedy bym docenił co mam dziś.
Nie pogrywał tak z życiem - Jumanji.
Czemu nie daje wywiadów i przy tym,
który to kurwa feat bez płyty.
Ludzie mówią, że poczułem się za pewnie.
Chcieli mnie wszędzie, zostałem w LD*.

Ref:
Nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
Co jest dziś wyraźne - dla mnie we mgle.
Wątpię by mój pacierz zmył mi ten grzech.
I nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
Co jest dziś wyraźne - dla mnie już nie.
Wątpię by mój statek płynął na brzeg.
Proszę, pomóż mi wstać.

3. Wiem jak traktujecie tych co powinęła się noga im.
Wyprzesz się trzy razy mnie nim minie moja droga w tym.
To był kiepski rok, oby tu w kolejnym szło.
Plujesz sobie w brodę, jak mi chciałeś wtedy zmienić bio.
Jest cienka linia między prawilniakiem a wtyką
Tak bardzo chciałeś szaleć, że zapomniałeś żeś cykor.
Kiedy tracisz wiarę, kiedy nikogo nie ma przy Tobie wcale,
zdajesz sobie sprawę, że miałeś za wiele żeby teraz odejść od tej gry na stałe.
Komentarze tych al'a fanów, wiej stąd - chorągiewki.
Mógłbyś skrócić ich jednym zdaniem, ale pieprz to - piorą łeb im.
Młode Wilki* - byłem przed nimi, powinieneś wiedzieć.
Po "Niesiemy prawdę"* wszyscy nagle chcieli młodych wesprzeć.

Ref:
Nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
Co jest dziś wyraźne - dla mnie we mgle.
Wątpię by mój pacierz zmył mi ten grzech.
I nie wiem już nic. Gubię się cały czas gdzieś,
tracę wyobraźnię, pomóż mi wstać.
Co jest dziś wyraźne - dla mnie już nie.
Wątpię by mój statek płynął na brzeg.
Proszę, pomóż mi wstać.

Tłumaczenie:

1. So much I had to give them , I did not want to lose you .
I can not go back no more time on the dial .
No injuries have food , we tried so many times ,
And now it's the past, probably something we fled .

Can I be honest with you ? I've had enough of fame.
Stop making me these pictures cells.
He feels hopeless and probably should.
What happens to my heart? Soon fossilize .
My friend also had the talent , now I hear something about herze .
Where , whore , have you gone guard angel ?
Falling already depressed , I do not feel nothing at all .
I do not know if I'm saying make sense , maybe it's just nonsense.
I live from day to day , in the mirror I see the shame ,
destroy their dreams, which way to go ,
You do not know anything about me , do not take me as an example ,
you do not want to be with me , I'm not a dream (I'm not a dream )
Sorry.

ref:
I do not know anything . I get lost all the time somewhere ,
I'm losing my imagination , help me up.
What is now clear - for me in the fog.
I doubt that my prayers had washed away my sin .
I do not know nothing . I get lost all the time somewhere ,
I'm losing my imagination , help me up.
What is now clear - for me anymore.
I doubt my ship swam ashore.
Please help me get up .

2. I've never been a loner ,
Today I find myself in that I avoid them .
Day passes me the same as yesterday.
I had to leave, fuck cancel .
The conscience tells me contact with my father.
In total, I have no regrets , it's progress .
Nothing is the same as before .
As a kid I saw it in a different light .
Time flies like fucking Felix .
By the way , I would like to experience it too .
Maybe then I'd appreciate what I have today .
Not just playing games with life # Jumanji .
Why not give interviews , and at the same time ,
which is a whore feat without the CD .
People say that I felt for sure.
They wanted me everywhere , I was in LD * .

ref:
I do not know anything . I get lost all the time somewhere ,
I'm losing my imagination , help me up.
What is now clear - for me in the fog.
I doubt that my prayers had washed away my sin .
I do not know nothing . I get lost all the time somewhere ,
I'm losing my imagination , help me up.
What is now clear - for me anymore.
I doubt my ship swam ashore.
Please help me get up .

3. I know how to treat those who powinęła to leg them .
Deny me three times it will pass my way in this .
It was a bad year , would be here in the next went .
You spit on the chin , as if I wanted to change the bio .
There is a fine line between a cpl prawilniakiem
So much wanted to go crazy , that thou hast forgotten Shy .
When you lose faith when no one is with you all,
you realize that you've had too much to now move away from the game permanently.
Comments such Al's fans , blowing away # flags .
You could shorten their one sentence but fuck it I wash the head .
Young Wolves * - I was in front of them , you know .
After "bringing the truth " * everyone suddenly wanted to support young .

ref:
I do not know anything . I get lost all the time somewhere ,
I'm losing my imagination , help me up.
What is now clear - for me in the fog.
I doubt that my prayers had washed away my sin .
I do not know nothing . I get lost all the time somewhere ,
I'm losing my imagination , help me up.
What is now clear - for me anymore.
I doubt my ship swam ashore.
Please help me get up .
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Pomóż mi wstać:
 • Sześć razy pojawia się tekst tracę wyobraźnię pomóż mi wstać po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Wątpię by mój pacierz zmył mi ten grzech po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst I nie wiem już nic Gubię się cały czas gdzieś po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Sitek wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237

  ,


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij