T, Tes

Tes - Wewnętrzna Siła po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Człowieku proszę popatrz na to inaczej
Nie zawsze przegrana musi kończyć się płaczem.
Popatrz na życie teraz z tej lepszej strony
On jest wyższy za sprawą tylko złotej korony.
A Ty? Masz serce, duszę i krwioobieg
Masz tą siłę, wiarę, potencjał i wolę
Jesteś znaczne wyższy, więc przestań się garbić,
Znajdź kobietę wartościową a nie lalkę Barbie.
Uwierz pod maskami są wszyscy tacy sami,
Lecz kryją się za nimi, by nie mieli ich za nic.
Uśmiechnij się do siebie i podnieś swoją wartość.
Niech płomień się rozpali i wypali ludzką zazdrość.
Nie sztuką mnie przewrócić ale sztuką jest wstać,
Odzyskać potem wiarę w siebie jak i w ludzki chwast.
Ja wyrosłam na betonie pośród szarych bloków.
Dziś staje dumny żołnierz na walkę z życiem gotów.


Ref.
Nie klnij na ciemność zapal zapałkę,
Udowodnij sam sobie, że potrafisz wygrać walkę.
To jest w Tobie ta wewnętrzna siła,
Wyzwól to z siebie póki krew w Twoich żyłach. / x2


Choć dawno ktoś powiedział: „Tes i rap? To niemożliwe!''
Jeśli niemożliwe to mnie wpisuj na mogiłę.
Nie pogrzebiesz mnie tak łatwo, zapalam zapałkę,
Oświetlam moje życie i znów wyciągam kartkę.
Nie musisz pisać, ale człowiek zrób cokolwiek.
Możesz wszystko zmienić, ale wiara w krwioobieg.
Póki serce w klacie bije, póki krew nie pompuje,
Potrzebuje tak niewiele, choć tak wiele otrzymuję.
Po to mamy mięśnie, aby po upadku wstawać,
Po to mamy ręce, aby bliźnim coś dawać,
Po to mamy uszy, aby umieć wysłuchać,
Po to mam serce, aby ktoś w nie zapukał
Licz na innych, każdy musi czuć bliskość.
Ty i jego wiara to dzisiejsza rzeczywistość.
Kult 6 lat później. Przepraszam to już za mną.
Dziękuję za to Bogu, że uporał się z tą raną


Ref.
Nie klnij na ciemność zapal zapałkę,
Udowodnij sam sobie, że potrafisz wygrać walkę.
To jest w Tobie ta wewnętrzna siła,
Wyzwól to z siebie póki krew w Twoich żyłach. / x2


Choć nie masz dziś pojęcia ilu ratowała wiara
W siły, w możliwości, gdy za rogiem jest tam stara.
A odnośnie przeszłości? Nie ma sensu do niej wracać.
To co było już nie wróci to esencja moich zasad.
Nie przeklnę ciemności, a sprawię, że jest jasno,
Dzięki temu mogę iść, gdy już obumiera miasto.
Nie narzekaj sytuacja jeszcze nie raz będzie gorsza:
Może klęska, może wojna, może zniknie Twoja wioska.
Przecież tu bytujesz, wiążesz koniec z końcem.
No to idź teraz dalej i pociągnij nowy wątek.
Gdyby nie ma wiara, to byś teraz mnie nie słuchał,
Gdyby nie gościnność, ktoś by teraz do drzwi pukał.
A tak to dumnie, zawsze z podniesioną głową.
Pytanie na jak długo? Teraz dodam liczbę mnogą:
To setki do tysiąca, póki świat będzie istniał,
Bo nawet, gdy ja umrę, to mój rap tutaj wytrwa.


Ref.
Nie klnij na ciemność zapal zapałkę,
Udowodnij sam sobie, że potrafisz wygrać walkę.
To jest w Tobie ta wewnętrzna siła,
Wyzwól to z siebie póki krew w Twoich żyłach. / x2

Tłumaczenie:

Man, please take a look at it differently
You do not always defeat must end in tears.
Look at life now with the better side
He is the only higher because of the golden crown.
And you? You have a heart and soul and blood circulation
You have the strength, confidence, capability and willingness to
You are significantly higher, so stop a crook,
Find a woman, a valuable and not a Barbie doll.
Believe the masks are all the same,
But are behind them, would not have them for nothing.
Smile at each other and raise their value.
Let the flame is burning and burned human jealousy.
Do not knock me, but art is the art of stand up,
Then regain faith in themselves and in the human weed.
I grew up in the midst of the gray concrete blocks.
Today is proud soldier willing to fight with life.


Chorus.
Not cursing the darkness - light a match,
Prove to myself that you can win the fight.
It is in you - this inner strength,
Deliver it to myself until the blood in your veins. / X2


Because someone just said: "Tes, and rap is impossible"
If you are not me typing on the mound.
Do not bury me so easily, lit a match,
Illuminates my life to pull out the card.
You do not need to write, but man do anything.
You can change everything, but faith in the bloodstream.
While my heart beats in the chest, while my blood is pumping,
I need so little, but I get so many.
Once we have the muscles to get up after the fall,
Once we have a hand to your neighbor something to give,
Once we have ears to listen to you,
When I have a heart to someone is not knocked ...
Count on others, everyone must feel the closeness.
Ty and his belief that today's reality.
Cult six years later. Sorry it's me.
I thank God for it, that managed to handle this wound ...


Chorus.
Not cursing the darkness - light a match,
Prove to myself that you can win the fight.
It is in you - this inner strength,
Deliver it to myself until the blood in your veins. / X2


Although there have now idea how many rescued Faith
The strength of the opportunities around the corner where there is old.
And about the past - it makes no sense to her back.
What was not coming back - is the essence of my principles.
Do not curse the darkness, a cause that is clearly
This allows me to go, when he dies in the city.
Do not complain - a situation more than once will be worse:
Why not defeat, could the war may disappear and your village.
But there exists, to make ends meet.
Well, now go ahead and pull the new thread.
If there is no faith, then you would not listen to me now,
Were it not for the hospitality, someone would knock on the door now.
And so, with pride, always with his head raised.
The question for how long? Now add the plural:
It's hundreds of thousands, while the world will exist,
Because even when I die, that's my rap here endures.


Chorus.
Not cursing the darkness - light a match,
Prove to myself that you can win the fight.
It is in you - this inner strength,
Deliver it to myself until the blood in your veins. / X2
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Wewnętrzna Siła:
 • Trzy razy pojawia się tekst Wyzwól to z siebie póki krew w Twoich żyłach / x2 po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst To jest w Tobie ta wewnętrzna siła po polsku.
 • Trzy razy pojawia się tekst Udowodnij sam sobie że potrafisz wygrać walkę po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Tes wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij