T, Trzeci wymiar

Trzeci wymiar - Dostosowany po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Refren:
Pork dostosowany to stosowany mój styl,
dopasowany do życia bo trzeba żyć w nim!
Zasada numer jeden "być tym - za kogo się uważasz!"

Pork:
Pamiętam pierwszych rymów sort,
to rymomonter Pork pod tym kątem,
stąd ten rym to sport.
Nigdy nie mów mi stój trójwymiarowa technika tu,
z tego to tak wynika, taka to ta ekipa!
Pijanym rapem władam, sporo go mam, sporo bo to mój klan!
Kiedy gadam madame ustalam niewiarygodny plan,
byleby Wam udowodnić, że kiedy nie gadam składam,
kiedy gadam się staram - byleby to co badam warte wyzwania!
Nigdy nie błagam taka to ma zasada, pycha - nie lada wada,
więc uwaga: wyłącz, kiedy gadam głupoty,
po tym opij konopi doping.
Pozatapiany flow - w pozamiatanych rytmach pływam,
w porywach po rymach, taka to dyscyplina!
Przeciwności godzę na mojej drodze,
Nie przespane takie te noce, masz owoce oceń!
Po to się pocę! Doceń! Wysoki procent produktu to cel!
Testowany, grawerowany - rap pijany!

Refren:
Null dostosowany to stosowany mój styl......

Null:
Jestem dwudziestolatek, który ma atest na ten styl!
Będę to robił dopóki będę żył.
Niby nabyte to mam co dam Wam, kiedy wydadzą nam płytę!
Gdyby tak było, to by to było moim szczytem.
Rap moim wytypowanym typem, bytem, całym życiem,
ja nie biegam po bitach, żeby po bitach tylko biegać -
liczę na mój przekaz, na to, że Ty czekasz na to:
Wałbrzych miasto! Trzeci Wymiar hasło!
Masz to już, to znaczy znasz to już,
to znaczy w cybernetyczną przestrzeń zabieram Cię i całą resztę,
bo takie to podejście mam!
Wygenerowany na bitach jestem, gadam nie podupadam,
tajniki turbo - techniki badam, składam styl,
tupanie pod bity, mam skład niesamowity!
Nakład płyty będzie syty pamiętaj o tym i Ty,
kiedy mój flow będzie ciął głośniki, chodniki,
będę pamiętał - Null z podwórka do pierwszej ligi!

Refren:
Szad dostosowany to stosowany mój styl......

Szad:
Tu! W poniemieckim budynku synku trening po treningu
na ringu cieni czekoladowych jak aborygeni.
Tu! Eksperymenty, bo nie wiadomo było którędy,
potoki potu, tony metafor, aż w argumenty
wyposażyłem się po zęby - słuchaj!
To Tobie powiem bowiem to wiem -
rewelacyjnie wymiatam słowem - proste!
Dali mi mikrofon - zrobili wielki błąd,
bo Szad gada gadką, od małolata wymiatam! (yo, yo)
Wagarowanie na rymowanie, mówiono mamie, że mam manie,
rozumowanie zaprogramowane na nawijanie.
Niedowierzanie w Szadego panoramiczne opowiadanie na faktach!
Dlatego do tego doszedłem! Nie na kontraktach, a na kontaktach,
na nielegalach Szad tak jak ptak!
Trójwymiarowy skład - Szadego saga trwa!
Równowaga pomaga, a przewaga wymaga czasu,
rewelacyjnie nie gada się od razu!
Dowody tutaj masz! Metody szukaj aż skumasz ją!

Tłumaczenie:

Pork adapted my style is used,
adapted to life because you have to live in it!
Rule number one, "be it - who you think you!"

Pork:
I remember the first rhymes sort,
Pork is rymomonter in this respect,
hence the rhyme is a sport.
Do not tell me you stand here a three-dimensional technique,
this is so apparent, so that this team!
Drunk rap wielder, I have a lot of it, because it's a lot of my clan!
When I talk to decide the incredible Madame plan
if only to prove to you that when I talk not I give,
when I talk I try - if only worth what I research challenges!
Never beg it has such a rule, pride - not any defect,
So beware: turn off when I talk foolishness,
Hemp get drunk after doping.
Flooding flow - in flooding rhythms swim,
rhymes with gusts after such a discipline!
I accept adversity in my way,
No such these sleepless nights, you have the fruit rate!
After a sweat! Appreciate! A high percentage of the product is the goal!
Tested, engraved - rap drunk!

Chorus:
Null is used adapted my style ......

Null:
I am twenty years old, which has been approved for this style!
I will do as long as I live.
Apparently I have acquired what I give to you, when you will give us a plate!
If so, it would have been my top.
I rap for the chosen type, being, whole life,
I do not run the bits, the bits just to run -
I count on my message, that you wait for it:
Wałbrzych city! The third dimension password!
You have it already, I mean you know this already,
that is, in cyber space I'm taking you and all the rest,
because that is the approach I have!
Generated on the bits I am, I'm talking not decline,
secrets turbo - explore techniques, I offer style,
patter into bits, I have the awesome!
Disc Edition will be full, be sure about it, and you,
when my flow is cut speakers, sidewalks,
I will remember - Null from the yard to the first league!

Chorus:
Szad adapted my style is used ......

Szad:
Here! The son of former German building workout after workout
the ring shadows chocolate as aborigines.
Here! Experiments, because it was not clear which way,
streams of sweat, tons of metaphors until arguments
I equipped to the teeth - listen!
I tell you this because I know -
sensational sweep the word - easy!
They gave me a microphone - they made a big mistake,
gadkom because Szadaj reptile from Hero sweep!
Truancy at rhyming, told my mother that I have manias,
Wrapping programmed reasoning.
Disbelief in Szadego panoramic story on facts!
That's why I come to this! Not on contracts, and contacts,
on illegal Szad like a bird!
The three-dimensional composition - Szad saga continues!
Helps balance and dominance requires time,
sensationally not talk right away!
The evidence here you have! Search methods until SKUM her!
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Dostosowany:
 • Trzy razy pojawia się tekst Refren: po polsku.
 • Jeden raz pojawia się tekst będę pamiętał - Null z podwórka do pierwszej ligi! po polsku.
 • Jeden raz pojawia się tekst kiedy mój flow będzie ciął głośniki chodniki po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Trzeci wymiar wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij