V, Verba

Verba - Aby zrozumieć po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

REF: Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginąć tam, gdzie na współczucie brak miejsca.
Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginać tam, gdzie na współczucie brak miejsca.

1) IGNAC: Jego dusza zmęczona, z której zmył się blask,
Dawno zatrzymał, bezpowrotnie w niej czas,
Na ta jedną chwilę, choć na ten jeden raz,
Zapomnieć chciałby, swego życia gorzki smak,
Zrzucić z siebie ogrom dzisiejszego dnia,
Ciężar brudnych szmat, ująć lat, aby było lepiej,
Znaleźć gdzie? swoje miejsce i zapuścić korzenie,
Piękny sen, takie marzenie,
O ciszy, o spokoju, w własnych czterech kątach,
O ukochanej osobie, której teraz tak brak,
Chciałby krok cofnąć, krzyknąć z całej siły stop,
Nie łatwo zejść z drogi, na którą rzucił go los,
Błądzi sam, pośród szarych myśli,
Za wspomnieniami goni, pełen nienawiści,
Za ten z życiem wyścig, pełen klęsk i upokorzeń,
Przestać chciałby lecz przestać iść nie może.
Takie są w życiu drogi, nie każdemu sprzyja los,
Czasem warto jest się zastanowić,
Gdy skończy się dzień, co przyniesie nam noc.

REF: Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginąć tam, gdzie na współczucie brak miejsca.
Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginać tam, gdzie na współczucie brak miejsca..

2) BARTAS: Gdy otwiera oczy, gasną nocne światła ulic,
Nieraz prosił Boga, by go więcej nie obudził,
W kieszeniach chowa ręce, bo tak cieplej,
Pod mostem miejsce podłe, ale chroni przed deszczem,
Kiedyś pisał wiersze, że życie jest piękne,
Teraz życie go kopie, gdy śpi pod kartonowym kocem,
Pamięta, jak to było w domu przy kominku,
Dzisiaj domem ciemny kąt, koło parkingu,
Dzieci poszły w świat, by szukać swego szczęścia,
Żadne z nich imienia ojca dzisiaj nie pamięta,
W imię ojca każdy wybrał inną ścieżkę,
By nie skończyć, jak ten, którego krew plami im serce,
Żona odeszła, to dla niej warto było przetrwać,
Zabrała wszystko, on nie chce iść do niej na cmentarz,
Zbyt wiele przeżył, by ją z pamięci wymazać,
Chciałby znać słowa, jakimi mógłby z nią rozmawiać,
Mroźnej zimy pora, skłania do refleksji,
To te chwile, w których smutek dławi oddech w piersi,
Chciałby w końcu wiedzieć, że jutro będzie lepsze,
Pomóż mu uwierzyć, bo ludzie mają serce.

REF: Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginąć tam, gdzie na współczucie brak miejsca.
Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginać tam, gdzie na współczucie brak miejsca.
Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginąć tam, gdzie na współczucie brak miejsca.
Zrozum! Zrozum tych, którzy tracą grunt i toną,
Wołając o pomoc, by móc zacząć żyć na nowo,
Zrozum! Zrozum to, że trzeba więcej niż szczęścia,
By nie zginać tam, gdzie na współczucie brak miejsca.

Tłumaczenie:

REF: Look! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to die, where the lack of compassion.
Understand! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to bend, where the lack of compassion.

1) Ignac: His soul is tired, which washed away the shine,
Once upon a time he stopped, forever in her time,
For this one moment, though that one time,
Forget the wishes of their lives bitter taste
Throw off the enormity of the day,
The burden of dirty rags, include year, make it better,
Find where? their place and put down roots,
A beautiful dream, a dream,
The silence, on peace, in your own four corners,
O beloved, which was now so no,
He would like to step back, shouting with all his strength alloy,
It's not easy to go down the road, which threw him a lot,
He wanders alone, surrounded by gray thoughts
With memories of chasing, full of hate,
For this race of life, full of disasters and humiliations,
Wants to stop but can not stop going.
Such is the life of the road, not everyone favors fate
Sometimes it's helpful to think about
When the day ends, which will bring us the night.

REF: Look! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to die, where the lack of compassion.
Understand! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to bend, where the lack of compassion ..

2) Bartas: When you open your eyes, night lights go down the street,
Sometimes he asked God to wake him no more,
In pockets of hiding their hands, because it warmer,
Under the bridge ugly place, but protects against rain,
I once wrote poems that life is beautiful
Now, force him back, he sleeps under a cardboard blanket
He remembers how it was in the house on fire,
Today, home to a dark corner, near the parking lot,
Children went into the world to seek his fortune,
None of them, father's name is not remembered today,
In the Name of the Father, each chose a different path,
Not to end up like this, whose blood stains the heart,
His wife passed away, it was worth it for her to survive,
She took everything that he does not want her to go to the cemetery,
Too many survived to erase it from memory,
He would like to know the words, which could talk to her,
Cold winter season, leads to reflection,
These are the moments in which breathing is stifling sadness in my chest,
He would finally know that tomorrow will be better
Help him to believe, because people have a heart.

REF: Look! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to die, where the lack of compassion.
Understand! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to bend, where the lack of compassion.
Understand! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to die, where the lack of compassion.
Understand! Understand those who lose land and drown,
Crying for help to be able to begin to live anew,
Understand! Understand that you need more than luck
In order not to bend, where the lack of compassion.
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence Aby zrozumieć:
 • Osiem razy pojawia się tekst Wołając o pomoc by móc zacząć żyć na nowo po polsku.
 • Osiem razy pojawia się tekst Zrozum! Zrozum to że trzeba więcej niż szczęścia po polsku.
 • Pięć razy pojawia się tekst Zrozum! Zrozum tych którzy tracą grunt i toną po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Verba wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij