Z, Żebro

Żebro - To jest nasza wiara po polsku, tekst piosenki, tłumaczenie

8 lut , 2016   Video

Tekst piosenki:

Wtem nastały czasy, w których gnębi się kibiców.
Media nas kreują na zwykłych bandytów
Nie mogąc tego pojąć, że dla nas to jest miłość
Nie zniszczą nas zakazy i ludzka zawiłość
Wszędzie monitoring, kamery, zakazy
Dwa lata więzienia za odpalenie racy
My robimy swoje i będziemy dalej działać,
bo to, co nas łączy to w Zagłębie Lubin wiara
Dla Was to pieniądze, dla nas to jest pasja
Nikt nas nie zatrzyma, to Zagłębia jest dynastia
Piłkarze odchodzą, a my tu zostajemy
Ciągle z klubem na zawsze, pozostajemy wierni
Jeśli nie przeżyłeś tego,to nigdy nie zrozumiesz
Oprawy, wyjazdy, mecze doping, awantury
Chłopaki znów trafiają za więzienne mury
HWDP to nie przejdzie przez cenzury

To jest nasza wiara,
w którą wierzymy od zawsze
To jest nasze życie,
w którym walczymy o rację
To jest nasza miłość,
której oddajemy serce
To Zagłębie Lubin,
pojedziemy za nim wszędzie

To jest nasza wiara,
w którą wierzymy od zawsze
To jest nasze życie,
w którym walczymy o rację
To jest nasza miłość,
której oddajemy serce
To Zagłębie Lubin,
pojedziemy za nim wszędzie

Zrozum to człowieku, że to jest nasze życie
Nie jesteśmy bandytami, ale tak tu postrzegani
Bo my fanatykami, z wieloma wspomnieniami
Z pięknymi chwilami, które trwają ciągle w nas
Z dobrymi chłopakami przemierzamy setki tras
Bo wielu jest nas młodych i ambitnych ludzi
Oddających swoje serce dla właśnie tej kultury
Bo to jest miłość, której nie złamią żadne mury
To nie jest zabawa, to na całe życie pasja
To ogromna wiara, która ciągle nas umacnia
To są piękne chwile przeżyte na wyjazdach
Wejście na sektor i z dopingiem JAZDA,
Odra Opole, Zawisza Bydgoszcz, Arka
Tradycja, Ci ludzie, odwaga,godność,walka
Bo stadion to prawdziwy bastion prawdy
Tu jest niezależność i my tu rozdajemy karty

To jest nasza wiara,
w którą wierzymy od zawsze
To jest nasze życie,
w którym walczymy o rację
To jest nasza miłość,
której oddajemy serce
To Zagłębie Lubin,
pojedziemy za nim wszędzie

To jest nasza wiara,
w którą wierzymy od zawsze
To jest nasze życie,
w którym walczymy o rację
To jest nasza miłość,
której oddajemy serce
To Zagłębie Lubin,
pojedziemy za nim wszędzie

Miedziana krew płynie od najmłodszych lat,
Każdy stanie tu murem za klubem,kibic jest jak brat,
A dla tych, co zza krat PDW, zawsze z Wami,
Pozdrowienia do więzienia, trzymajcie się chłopaki
W całą Polskę niosą się słowa prosto z Przodka
Zagłębie Lubin - duma dolnego śląska
To nie tylko klub, to całe nasze życie
Setki fanatyków, żyjemy w elicie
Z ojca na syna przekazywana wiara,
która łączy osiedla i ludzi z tego miasta
Jeden cel, jedna pasja, duma praca oraz walka
Dla nas to jest ważne by nie utonąć w realiach
Honor, odwaga i waleczne serce
Wejdź na trybunę i podnieś w górę ręce
Głośnym dopingiem wspieraj dziś Zagłębie,
My na zawsze wiernie, dla nas to bezcenne

To jest nasza wiara,
w którą wierzymy od zawsze
To jest nasze życie,
w którym walczymy o rację
To jest nasza miłość,
której oddajemy serce
To Zagłębie Lubin,
pojedziemy za nim wszędzie

Tłumaczenie:

Then came the times in which oppresses the fans.
Media we create for ordinary bandits
Not being able to understand that for us this is love
Do not destroy us bans and human complexity
Everywhere monitoring, cameras, bans
Two years jail for firing ork
We do and will continue its work
because what unites us is the belief of Zaglebie Lubin
For you this money, for us it is a passion
No one can stop us, it is a dynasty's Zaglebie
The players go, and here we are left
Still with the club forever remain faithful
If you have not lived it, you will never understand
Fixtures, trips, games doping, brawl
Guys once again hit the prison walls
HWDP not go through censorship

It is our belief,
we believe has always
This is our life,
in the fight for the right
It is our love,
whom we heart
This Zaglebie Lubin,
go with him everywhere

It is our belief,
we believe has always
This is our life,
in the fight for the right
It is our love,
whom we heart
This Zaglebie Lubin,
go with him everywhere

Understand this man, it's our life
We are not criminals, but as seen here
Because we fanatics, with many memories
With beautiful moments that last for ever in us
The good guys traveling across hundreds of routes
For many of us young and ambitious people
Donate his heart for what this culture
Because it is a love that will not break any walls
It's not fun, it's a lifelong passion
This is a great faith that kept us strengthens
These are beautiful moments lived on trips
Entering the industry and with the doping
going,
Odra Opole, Zawisza Bydgoszcz, Arka
Tradition, these people, courage, dignity, fight
Because the stadium is a true bastion of truth
Here's independence, and here we are giving away cards

It is our belief,
we believe has always
This is our life,
in the fight for the right
It is our love,
whom we heart
This Zaglebie Lubin,
go with him everywhere

It is our belief,
we believe has always
This is our life,
in the fight for the right
It is our love,
whom we heart
This Zaglebie Lubin,
go with him everywhere

Copper blood flows from an early age,
Each state here the wall behind the club, a fan is like a brother,
And for those who are behind bars PDW, always with you,
Greetings to jail, take care guys
In the entire country carry the words right out of Ancestor
Zaglebie Lubin - the pride of Lower Silesia
It's not just a club, it's our life
Hundreds of fanatics, we live in the elite
From father to son, transmitted the faith
that connects the settlements and the people of this city
One goal, one passion, pride in work and the fight
For us it is important not to drown in the reality
Honor, courage and brave heart
Go to the grandstand and lift up your hands
Supporting doping loud today Zaglebie,
We always faithfully for us is priceless

It is our belief,
we believe has always
This is our life,
in the fight for the right
It is our love,
whom we heart
This Zaglebie Lubin,
go with him everywhere
Najczęściej pojawiające się teksty w piosence To jest nasza wiara:
 • Pięć razy pojawia się tekst której oddajemy serce po polsku.
 • Pięć razy pojawia się tekst To Zagłębie Lubin po polsku.
 • Pięć razy pojawia się tekst To jest nasza wiara po polsku.
 • Pokaż więcej tekstów piosenek wykonawcy Żebro wraz z tłumaczeniem.

  Wpis dodany przez użytkownika: heavylion237


  Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

  Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Kliknij tutaj i zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

  Zamknij